Annons
Beatrice Rindevall ny ordförande för Naturskyddsföreningen

"Jag är jätterörd, tacksam och hedrad", säger Beatrice Rindevall.

Beatrice Rindevall ny ordförande för Naturskyddsföreningen

På Naturskyddsföreningens riksstämma i Västerås valde medlemmarna Beatrice Rindevall att efterträda avgående Johanna Sandahl.

Med 93 av 128 röster utsågs Beatrice Rindevall till ny ordförande i landets största miljöförening. 

Valberedningen och andra förespråkare för Beatrices kandidatur lyfter fram henne som en kommunikativ och nyskapande kraft för föreningen med god erfarenhet av ledarskap och påverkansarbete. 

– Jag är jätterörd, tacksam och hedrad för förtroendet. Jag ska fira med att krama min familj och sedan sätta igång med arbetet direkt, säger Beatrice till Sveriges Natur. 

Beatrice kommer närmast från stiftelsen BalticWaters där hon arbetat med påverkan och opinionsbildning inom fiskeripolitik. Hon har erfarenhet som journalist, både från Supermiljöbloggen och Sveriges Natur. Beatrice har också arbetat på Naturskyddsföreningens rikskansli i Stockholm i flera omgångar, samt har styrelsevana från organisationer som Artister för miljön och Gröna mobilister. Hon bor i Solna norr om Stockholm med man och två barn. 

Läs mer: Beatrice Rindevall: ”Vill förändra samhällsdebatten” 

På riksstämman avhandlades motioner och propositioner om föreningens framtid.

Föreningsveteranen Karl-Axel Reimer fick 35 av ombudens röster. Han var tidigare föreslagen som vice ordförande, men valde att lämna nomineringen för att istället kandidera mot Beatrice. Flera talare beklagade Karl Axel Reimers återbud. Efter valet gratulerade han Beatrice Rindevall och betonade att han gärna bidrar till styrelsens arbete med sina kunskaper.

Till övriga ledamöter i styrelsen valdes Anders Roth, Carmen Blanco Valer, Emma Andersson Barkas (omval), Lotta Silfver (omval), Lars Vaste Andersson (omval), Linda Birkedal, Madeleine van der Veer, Martin Lindén (omval), Tonie Wickman och Ylva Lidén. Jan Greve utsågs till skattmästare och Anneli Carlsson (omval) och Kåre Olsson (omval) till revisorer. I styrelsen sitter också Fältbiologernas representant Tobias Larsson och en personalrepresentant. 

Delar av nya riksstyrelsen. Saknas gör Madeleine van der Veer och Carmen Blanco Valer. 

Stefan Sundström ny hedersmedlem

Under stämman utsågs också tre nya hedersmedlemmar i föreningen:

  • Stefan Sundström, artist. I motiveringen står bland annat att han ”i sin musik, sina texter och i hela sin personlighet är ett föredöme när det gäller den moderna människans relation till moder jord.”
  • Lena Israelsson, trädgårdsjournalist. Låg bakom avslöjandet om bekämpningsmedlet klorpyralid i ekologisk växtnäring.
  • Johan Nitare, skogsekolog. Han har gjort stora insatser för svensk naturvård, bland annat som upphovsman till begreppet nyckelbiotop.
Ekologen Johan Nitare, journalisten Lena Israelsson och artisten Stefan Sundström utsågs till hedersmedlemmar.

Föreningens särskilda utmärkelse Silverfalken tilldelades sex personer från hela landet för deras långa engagemang:

  • Maj Aspebo, Gällivare, för sitt arbete med att skydda naturskogar. 
  • Gunnel Björkman, Klippan, och Suzanne Schlyter, Hörby, för stora insatser i Naturskyddsföreningens projekt ”Världens längsta blomsteräng”. 
  • Denise Fahlander, Gävleborg, för lång tid som eldsjäl inom de regionala och lokala verksamheterna.
  • Astor Eriksson, Malung, som i 40 års tid försvarat och räddat älvar och vattendrag.
  • Johan Swahn, Göteborg, för sitt arbete som kanslichef på Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning.
Årets mottagare av Silverfalken var eniga om att samarbete är en nyckel till framgång.

Naturskyddsföreningens skogspris gick till Martin Eneling från Sunne. Han kombinerar biologisk mångfald med skogsbruk på sin egen fastighet och folkbildar om hur skogsägare kan vårda sin egen skog.

Stämman präglades också mycket av avsked av avgående ordförande Johanna Sandahl, som slutar efter nio år på posten. Sandahl tackades av med stående ovationer under lördagens bankett. 

Många punkter avhandlades under stämman. Här Karl-Axel Reimer i talarstolen.
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X