Annons
Beatrice Rindevall föreslås bli ordförande

Beatrice Rindevall föreslås efterträda Naturskyddsföreningens nuvarande ordförande Johanna Sandahl. Foto: Björn Nordqvist

Beatrice Rindevall föreslås bli ordförande

Beatrice Rindevall är valberedningens kandidat till ny ordförande i Naturskyddsföreningen. I hennes vision ingår att förändra samhällsdebatten så att klimat och arters utdöende kommer högt på agendan.

I dag presenterar Naturskyddsföreningens valberedning sitt förslag till ny riksstyrelse inför stämman i Västerås 17-18 juni. Beatrice Rindevall föreslås efterträda nuvarande ordförande Johanna Sandahl.

Hur känns det?

– Fantastiskt att få förtroendet! Utifrån att det fanns många andra väldigt bra kandidater känns det jättehedrande att valberedningen sett min vision och trott på den, säger Beatrice Rindevall till Sveriges Natur.

Hur ser din vision ut?
– Generellt vill jag driva frågorna om klimat och artutdöende stenhårt. Jag vill förändra samhällsdebatten. Det är den stora pucken. Att kunna driva de frågorna med Sveriges största miljöorganisation i ryggen känns som en väldigt bra möjlighet.

Vilka sakfrågor ser du som viktigast?

– Klimat och artutdöende är övergripande, sedan finns väldigt många underkategorier som det behöver arbetas med. Jag tycker det är jätteviktigt att hela föreningens styrka och kompetens används i de miljöfrågor som vi behöver driva.

– Naturskyddsföreningen har fokuserat lite mer på skog och klimat i extern kommunikation, det ser jag som ganska naturligt. Själv har jag jobbat mycket med fiskeripolitik på senare tid. Att Östersjön håller på att fiskas ut är ett exempel på en situation där miljöpolitiken är helt otillräcklig.

Vilka utmaningar finns?

– Samhällsdebatten är inte där den borde vara. Det kan man inte skylla på Naturskyddsföreningen eller andra miljöorganisationer, men jag tror det finns fler möjligheter att påverka. Vi behöver skapa momentum i frågorna, tro och hopp.

– Just nu känns det som att det finns ett stort motstånd. Det kan minska intresset för att engagera sig och även för politiker att driva frågorna. Miljö är inte en vänster-högerfråga utan en överlevnadsfråga som alla partier ska och borde engagera sig i. Det är något som Naturskyddsföreningen ska slå vakt om.

Hur kan Naturskyddsföreningen påverka?

– Föreningen står på en väldigt stark grund i dag, både när det gäller kompetens och ideellt engagemang. Det jag hoppas kunna bidra med är att förstärka påverkansarbetet, både lokalt, regionalt och nationellt. Jag vill jobba mycket med politisk påverkan, kommunikation och juridiska frågor. Se till att de engagerade får göra det de brinner för med stöttning i de mer byråkratiska och strukturella frågorna.

Vilka är de viktigaste erfarenheter som du har med dig?

– Jag har en djup och bred kunskap om miljöpolitik och har jobbat länge inom miljökommunikation. Jag har också följt miljöforskningen länge och vill stå på en vetenskaplig plattform.

Fokus på Östersjön

I dag arbetar Beatrice Rindevall på stiftelsen BalticWaters2030 med politisk påverkan och opinionsbildning inom fiskeripolitik, med fokus på sill och strömming i Östersjön. Allt ifrån researcharbete och rapporter till att vara ute i debatten, prata med politiker och uppmärksamma journalister på frågorna.

Hon har också egen en hel del egen erfarenhet som journalist, från Supermiljöbloggen där hon varit chefredaktör och skribent, och från Sveriges Natur. Det har bland annat bidragit till ett stort nätverk inom miljö, journalistik och politik.

Under studietiden läste hon Globala studier med humanekologiinriktning på Göteborgs universitet. Samtidigt ledde hon Naturskyddsföreningens klimatgrupp i Göteborg och var ledamot i föreningens länsstyrelse i Bohuslän. Senare har hon arbetat på Naturskyddsföreningens rikskansli i Stockholm i flera omgångar, bland annat på kommunikationsavdelningen.

Ideellt ledarskap

Bland andra ideella uppdrag märks posten som vice ordförande i Artister för miljön och styrelsearbete för Push Sverige och Gröna Mobilister.

– Jag har jobbat mycket med ideellt engagemang och hoppas kunna bidra med erfarenhet och kunskap om hur ett sådan ledarskap ska vara och hur man kan stärka en rörelse. Min förhoppning är att medlemmarna vill ge mig sitt förtroende. Jag vill jobba med de här frågorna och vågar och vill verkligen ta debatten.

Till övriga styrelseledamöter föreslår valberedningen Anders Roth, Carmen Blanco Valer, Emma Andersson Barkas (omval), Karl-Axel Reimer, Lars Vaste Andersson (omval), Linda Birkedal, Madeleine van der Veer, Martin Lindén (omval), Tonie Wickman och Ylva Lidén. Jan Greve föreslås bli skattmästare och Anneli Carlsson (omval), Kåre Olsson (omval) som revisorer.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X