Nominerad till Årets Tidskrift 2022 och Publishingpriset 2022

Är det möjligt att nå klimatmålen från Paris?

Ett exempel på effekter av klimatförändring: varmare och surare vatten dödar koraller och hotar fisket, som här på Kiribati.

Är det möjligt att nå klimatmålen från Paris?

Nu ska FNs klimatpanel göra en specialrapport som svarar på frågan om det är möjligt att nå de ambitiösa klimatmålen från klimattoppmötet i Paris förra året. Ledande klimatforskare kommer fram till olika svar.

FNs klimatpanel, IPCC, har nyligen startat arbetet med en specialrapport om möjligheterna att nå 1,5-gradersmålet. Vid klimattoppmötet i Paris förra året slogs fast att den globala uppvärmningen ska hållas väl under 2 grader och så nära 1,5 grader som möjligt, jämfört med förindustriell tid. Men är det realistiskt? IPCC:s rapport ska svara på den frågan. Men den förväntas också tala om vad vi kan tjäna på att begränsa uppvärmningen så kraftigt, samtidigt som vi ska klara de globala hållbarhets- och fattigdomsmålen. Rapporten ska vara klar för publicering under 2018.

– Jag tror att ett oavsiktligt resultat av Parisavtalet är att allmänheten tror att det är möjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader med endast mindre skärpningar av klimatpolitiken i olika länder, men så är det helt enkelt inte, kommenterar Andrew King, klimatforskare från Melbournes universitet i nyhetsbrevet Carbon Brief.

Sanningen är, enligt Andrew King, att det är praktiskt taget omöjligt att stanna under 1,5 graders uppvärmning. Ska vi klara 1,5 graders-målet lär det först innebära överutsläpp och sedan att vi suger tillbaka koldioxid ur atmosfären med hjälp av olika tekniker för negativa utsläpp. Men det är inte möjligt med de i dag kända teknikerna på den skala som krävs.

klimatdiagram
Så här många år har vi kvar att släppa ut på nuvarande nivå för att inte överskrida de olika klimatmålen. Källa: bit.ly/carboncountdown

Ledande klimatforskare om 1,5-gradersmålet

I september hölls en förberedande vetenskaplig konferens vid Universitetet i Oxford om möjligheten att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Forskare från hela världen fick ge sitt svar på frågan om det är möjligt att klara 1,5 gradersmålet. Här är några röster från konferensen:

Professor Michael Oppenheimer, Pricetonuniversitetet i USA:

– Det kommer att vara väldigt svårt att nå under 1,5 grader. Men det stora problemet är inte tillgången till teknologi utan de komplexa sociala och ekonomiska konsekvenserna av en global omställning samt hur våra livsstilar påverkas, särskilt här i den rika delen av världen, liksom vilken väg utvecklingsländerna tar.

Professor Saiful Islam, Bangladesh universitet:

– Med dagens utveckling kommer vi att nå 1,5 grader innan 2030. Det är inom 15 år från nu. Men om vi tar frågan på tillräckligt allvar kan det vara möjligt att begränsa uppvärmningen, om än inte ända ner till 1,5 grader. Men det är viktigt att både vetenskapen och politiken bidrar till att minska utsläppen kraftigt.

Achim Steiner, föreståndare för Martinskolan vid Oxfords universitet och tidigare chef för UNEP, FNs miljöprogram:

– Med dagens utveckling kommer det inte att vara möjligt. Det är en stor utmaning för forskningen såväl som för och beslutsfattare och medborgare att finna vägar framåt. Men mänskligheten har tidigare i historien kunnat ”återuppfinna ” sig själv. Jag tror att detta är ännu ett sådant ögonblick. Jag är dock övertygad om att, även om det är en extremt stor utmaning, så är det ingen som kan säga att det är omöjligt.

Professor Myles Allan, Oxfords universitet:

– Geofysiskt är det möjligt. Vi är nu på ungefär en grads uppvärmning, således har vi en halv grad kvar till målet. Det innebär att vi måste minska utsläppen med 20 procent för varje tiondels grad av uppvärmning som vi vill undvika. Men för närvarande tar det mellan sju och åtta år för temperaturen att stiga en tiondels grad. Så frågan återstår om det är politiskt och ekonomiskt möjligt? Men ett av de viktigaste budskapen från Paris var att politikerna inte vill att vetenskapen ska tala om för dem vad som är politiskt möjligt. De vill fatta besluten på egen hand och låta oss vetenskapsmän reda ut vilka konsekvenserna är av olika handlingsalternativ.

Professor Kevin Andersson, Tyndall Centre for Climate Change Research:

­– Ur ett kolbudgetperspektiv är det högst osannolikt att vi ska kunna klara 1,5-gradersmålet. Jag är mycket skeptisk till teknik för att skapa negativa utsläpp, särskilt BECCS, idéerna om att kunna fånga in och lagra kol från eldning av biomassa. Jag inser att vi behöver forska kring dessa metoder, men vi ska inte räkna med att de fungerar när vi gör våra utsläppsscenarier.

För att vara ärlig så tror jag att det kommer att bli svårt att hålla oss under två grader också. Vi har en tendens att förlita oss på utopiska teknologier som ännu inte finns. Men vi är inte beredda att titta närmare på faktiska utsläppsminskningar här och nu, som har omvälvande konsekvenser för det rådande ekonomiska paradigmet. Innan vi är beredda att öppna denna Pandoras ask, som kommer att ställa oss inför frågan om hur vi lever i dag, kommer det att vara svårt att ens nå tvågradersmålet.

Läs mer: Fler svar på frågan från olika vetenskapsmän kan man få här.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter