1 910 miljöförsvarare har mördats senaste tio åren

Försvarare av Amazonas regnskog löper störst risk att mördas. Här Guaviarefloden i den Colombianska delen av Amazonas. Bild: Getty.

1 910 miljöförsvarare har mördats senaste tio åren

Land- och miljöförsvarare världen över står inför en dyster verklighet. Minst 177 av dem mördades förra året. Totalt har 1 910 personer dödats mellan 2012 och 2022.

Detta visar en ny rapport från den ideella organisationen Global Witness (se faktaruta). Nästan nio av tio av dessa mord registrerades i Latinamerika, där Colombia var det värst drabbade landet.

Dessutom visar rapporten att var femte mord på miljöförsvarare världen över inträffade i Amazonas regnskog, där våld, tortyr och hot är en verklighet för samhällen som försvarar den vitala miljön. Utöver förlusterna av människoliv utsätts försvararna också alltmer för kriminalisering i syfte att tysta deras röster, med användning av lagar som vapen.

Stater måste agera

Global Witness uppmanar regeringar i hela världen att snabbt vidta åtgärder för att förbättra skyddet för miljöförsvarare och erkänna deras roll för att hantera den eskalerande klimatkrisen.

Sveriges Natur har här och här tidigare rapporterat om de stora risker som det innebär att ta land och miljö i försvar. År 2021 räknades antalet dödade till 200, och 2020 var siffran 227, det högsta antalet sedan Global Witness började med sina mätningar år 2012.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X