Miljörevy med gensvar

UPPDRAGET•Pastor Janssons miljöröra är namnet på en revy som Timrå Naturskyddsförening satt upp tillsammans med Studiefrämjandet. Temat är miljömålen och rockmusik den musikaliska grunden.

Bättre skola ute

Bättre inlärning, mindre stress och lugnare pojkar. Det kan bli följden när klasser flyttar ut till exempel matte- och engelsklektionerna regelbundet. Vi har besökt Falu Naturskola där utomhuspedagogiken formas.

Skogsksydd på webben

SKOG * Med en ny redovisning på webben över hotade skogar hoppas Naturskyddsföreningen i Norrbottens län kunna rädda gammelskog från avverkning.