Ekologisk ananas från Afrika

Ekologisk mat angår fler än väst­­­världens välmående medelklass. För David Bumutonda, bonde i Uganda, har ekologisk odling gett möjlighet till skolgång för barnen och ett riktigt hus till familjen.

Höst på Hörjelgården

VINKLAT * Det är söndag och årets första höstdimma har ännu inte lättat. Jag går genom betesmarken, förbi stubbskottsängen och skymtar gården längst upp på grusvägen. Idag är det arbetsdag på Hörjelgården och ett tiotal personer har samlats för att ställa i ordning inför vintern.

Litium för folket

Biltillverkare världen över kapprustar nu i miljöteknik, men är beroende av ett ämne till bilarnas batterier: Litium. Med jordens största litiumreserv ser Bolivia sin unika chans att öka välståndet för den egna befolkningen.

Öppnare skärgård

UPPDRAGET * Tanums Naturskyddsförening driver Leader-projektet ”Attraktivare skärgård” med stöd från EUs program för landsbygdsutveckling. Kretsen röjer igenvuxna stränder i skärgården. Ett antal förmultningstoaletter sätts också upp vid stränderna.

Dör floden dör vi också

”Utan vatten inget liv”, det är grunden för bybornas engagemang mot ett stort dammbygge i den vackra Melamchidalen i Nepal. Framtiden för 2 000 risbönder ställs mot det ökade vatten­behovet i huvudstaden Kathmandu.

Nyfiken på naturen

FÖRENING * Natursnokarna är föreningens familjeverksamhet, där barn och föräldrar träffas och har roligt tillsammans i naturen. Ett samarbete med IKEA ger nya pengar till verksamheten.

Uppdämd fattigdom

Jakten på mer vattenkraft är intensiv runt om i världen. I Brasilien är hundratals nya dammar på gång. Miljöorganisationen MAB arbetar för den hotade naturen och den tvångsförflyttade lokalbefolkningens rättigheter.

Återskapat landskap

MÅNGFALD * Med mycket slit och möda har Naturskyddsföreningens ideella krafter röjt fram ängarna runt torpet Grinnsjö och återskapat ett levande ängs- och beteslandskap.

Vem ska bort?

UPPSLAGET * Naturskyddsföreningens temabok för 2011 har fått titeln Vem ska bort? Däri ligger den obehagliga frågan: Måste vi börja välja vilka av de hotade arterna vi främst ska värna?

Skydda strövskogen

SKOG * I dag bor en stor majoritet, 85 procent av alla svenskar i tätorter. Därför blir också de tätortsnära skogarna allt viktigare för oss. Men dessa skogar är ofta hotade av exploatering.