Annons

Hög stämning på stämman

FÖRENINGEN * Personvalsfrågorna upptog mycket tid på årets riks­stämma, men många beslut togs också om föreningens inre angelägen­heter och om olika sakfrågor. Det var en högst levande folkrörelse som sammanstrålade och styrelsen fick inte alltid som den ville.

Ett bra liv med nollutsläpp

KLIMAT * Kan samhället ställas om till nollutsläpp utan att livskvaliteten försämras? Vad händer med jobben och välfärden?

Enögd forskning

Ena sidan lyfter konstgödning och bekämpningsmedel som vägen att öka den globala jordbruks­produktionen. Den andra vill främja ekologiska metoder. Under decennier har SLU, Lantbruksuniversitetet i Uppsala, brottats med konflikter mellan dessa synsätt.

Vad som inte hände i Bonn

Var fanns desperationen vid det senaste klimatmötet i Bonn? Klimatförhandlingarna har fokus på helt fel saker, samtidigt som jordklotet är på väg mot sex graders temperaturhöjning.

Kulörer som förför

Blommornas färger hänför både människor och djur. Kronbladens kulör och streck lockar insekter till nektar och pollen. Det vet spindeln som väntar på ett byte.

Halvtid – dags att tända till!

Det är halvtid i mandatperioden och det råder miljöpolitisk förvirring. Processer pågår, utredningar görs men det saknas tydliga prioriteringar och politiskt ledarskap.

Rädda nationalnyckeln

MÅNGFALD * Lägg inte ner Nationalnyckeln! Naturskyddsföreningen kritiserar förslaget att lägga ned publiceringen av bokverket som ska presentera alla växt- och djurarter i Sverige.

Potatis utan gift

EKO * Finns det ekologiska sätt att bekämpa bladmögel på potatis? Vilka däggdjur lever i parförhållanden? Läs svaren på dessa och andra frågor i Eko.