Annons

Halvtid – dags att tända till!

Det är halvtid i mandatperioden och det råder miljöpolitisk förvirring. Processer pågår, utredningar görs men det saknas tydliga prioriteringar och politiskt ledarskap.

Rädda nationalnyckeln

MÅNGFALD * Lägg inte ner Nationalnyckeln! Naturskyddsföreningen kritiserar förslaget att lägga ned publiceringen av bokverket som ska presentera alla växt- och djurarter i Sverige.

Potatis utan gift

EKO * Finns det ekologiska sätt att bekämpa bladmögel på potatis? Vilka däggdjur lever i parförhållanden? Läs svaren på dessa och andra frågor i Eko.

Oklart om slutförvaret

ENERGI * Vilket är bästa sättet att slutförvara använt kärn­bränsle på och var bör förvaret ligga? Naturskyddsföreningen är kritisk till kärn­kraftsindustrins ansökan om att få börja bygga ett slutförvar för kärnavfall. De anser sig ännu inte ha fått svar på dessa grundläggande frågor.