Delandeekonomi nya trenden

Delad glädje är dubbel glädje, heter det ju. Men om hundra delar samma bil, klänning eller borrmaskin? Hundrafald glädje? Vi tar tempen på den nygamla delandeekonomin i Göteborg och Malmö.

Bildlig tidsresa

Det är sällan som fotografen Thron Ullberg och jag faktiskt gör porträttintervjuerna tillsammans. Mest beroende på tid. Throns bilder tar tid, minst lika mycket som intervjun. Han tillhör inte fotograferna som cirklar runt reporterryggen för att fånga avslappnade poser och definitivt inte dem som bränner snabba skott efter avklarat snack.

Bilder om ett sammanhang

Det finns gott om exempel på att miljön tar stryk. Men att bara berätta om det tröttar. Fotografen Johan Hammar är mån om att också visa på möjligheterna att göra gott. Skönhet finns i bägge spåren.

Tio år före Tyst vår

Naturskyddsföreningens kritik av de kemiska bekämpningsmedlen är inget nytt. Redan 1953 publicerades en granskning av DDT och dess effekter på det vilda i Sveriges natur. Tillverkarna betonade ämnets stabilitet i naturen som en avgörande fördel. Men snart visade sig baksidorna i form av förgiftade människor, döda fåglar och däggdjur.

Blockpolitikens sista dagar?

VÄLJARNA SATTE MILJÖN HÖGT inför EU-valet. Kan frågan bubbla upp även inför höstens val? Ser vi till människors ökade oro över miljöförstöring och hur förstagångsväljare prioriterar så rymmer miljöfrågan en möjlighet för alla partier som kan formulera en konkret politik. 

Cykelkök med nya kockar

REDAKTIONEN: Trots att jag är stor cykelvän som gärna fixar med bromsvajrar och punkteringar har jag aldrig varit i ett cykelkök. Har inte ens hört ordet. Men när jag läser Mats Hellmarks artikel Delad glädje inser jag att sådana börjar dyka upp lite varstans i våra större städer. Här grejar man med sin cykel, får hjälp och råd av frivilliga krafter.

Framåt för svensk solel

GRÖN TEKNIK * Solelen ökar snabbt i Sverige, under 2013 fördubblades nästan installationerna av sol-celler. Den totala installerade effekten är nu 43 MW, merparten är nätanslutna system på villatak. Totalt kommer dock ännu bara drygt en promille av elen i Sverige från solceller.

Full fart framåt

Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens fristående ungdomsorganisation som nu hörs och syns mer än på länge – och växer så det knakar.

Koll på grodor och paddor

NATURENS ABC * De små grodorna är lustiga att se, utan svans men faktiskt med öron, fast osynliga. Flera av dem är rödlistade och hotade, de småvatten som de är beroende av för ägg-läggningen försvinner allt mer.