Annons

Delandeekonomi nya trenden

Delad glädje är dubbel glädje, heter det ju. Men om hundra delar samma bil, klänning eller borrmaskin? Hundrafald glädje? Vi tar tempen på den nygamla delandeekonomin i Göteborg och Malmö.

Cykelkök med nya kockar

REDAKTIONEN: Trots att jag är stor cykelvän som gärna fixar med bromsvajrar och punkteringar har jag aldrig varit i ett cykelkök. Har inte ens hört ordet. Men när jag läser Mats Hellmarks artikel Delad glädje inser jag att sådana börjar dyka upp lite varstans i våra större städer. Här grejar man med sin cykel, får hjälp och råd av frivilliga krafter.

Framåt för svensk solel

GRÖN TEKNIK * Solelen ökar snabbt i Sverige, under 2013 fördubblades nästan installationerna av sol-celler. Den totala installerade effekten är nu 43 MW, merparten är nätanslutna system på villatak. Totalt kommer dock ännu bara drygt en promille av elen i Sverige från solceller.

Full fart framåt

Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens fristående ungdomsorganisation som nu hörs och syns mer än på länge – och växer så det knakar.

Koll på grodor och paddor

NATURENS ABC * De små grodorna är lustiga att se, utan svans men faktiskt med öron, fast osynliga. Flera av dem är rödlistade och hotade, de småvatten som de är beroende av för ägg-läggningen försvinner allt mer.

Lasse bergs långa vandring

KULTUR * Nu avslutar Lasse Berg sin vandring genom sex miljoner år av mänsklig utveckling. I boken Ut ur Kalahari tillämpar han forskningen om vår inre natur på nutiden.

Delad glädje

Delad glädje är dubbel glädje, heter det ju. Men om hundra delar samma bil, klänning eller borrmaskin? Hundrafald glädje? Vi tar tempen på den nygamla delandeekonomin i Göteborg och Malmö.

Fem frågor om stad och land

DILEMMAT * För den som vill leva hållbart finns mycket att vinna på att bo tätt ihop med andra i en stad. Samtidigt längtar många miljövänner till naturen och vill leva nära och i samklang med den. Var är det mest hållbart att bo?

Att dela berg med snöleoparder

Kan människor och rovdjur leva tillsammans? Bland bergstopparna i norra Indien samsas byborna med den mäktige snöleoparden. Många invånare har lärt sig acceptera den, och insett att man kan dra nytta av att leva nära inpå ett rovdjur.