Var femte bil måste bort

Nya snålare bilar och förnybara bränslen räcker inte för att vi ska klara de svenska klimatmålen på transportområdet. Biltrafiken måste också minska.

Slopa slamspridningen

KEMIKALIER * Fler och fler kemikalievärstingar sprids i miljön och riskerar att hamna i mat och vatten. De kommer från våra jordbruksmarker som gödslats med avloppsslam. Enbart innehållet av kadmium är skäl nog att snarast förbjuda slamspridningen, anser Naturskyddsföreningen.

Giftsanera för barnen

Barnens vardag är fylld med miljögifter. I många fall är riskerna välkända, ändå är det ofta tillåtet att sälja varor med farliga kemikalier. Nu måste tempot i arbetet öka, vi vill se kemikaliedetektiver på dagis och skolor.

Saknad pionjär

Staffan Westerlund avled den 22 mars, 70 år gammal. Han var pionjär på miljöjuridikens område i Sverige och blev så småningom Sveriges första professor i miljöjuridik vid Uppsala universitet.

Myrfest

En koltrasthona blir en fest för stack­myrorna. Naturfotografen Torbjörn Lilja hittade fågeln och med kameran såg han den försvinna djupare och djupare i myrstacken.

Två nya kretsar

Nu kan Naturskyddsföreningen pricka in två nya kretsar med vardera omkring 200 medlemmar på kartan.

Harmlösa husbin

EKO * Hur giftiga är butikernas kvitton? Och vad gör man med bin som flyttat in i tegelväggen? Läs svaren på dessa och andra frågor i Eko.

Hotade vargar på Isle Royale

MÅNGFALD * En spillra av den forna vargflocken, åtta hannar och en ensam hona rör sig i terrängen. Flera av djuren har skador av inavel. Framtiden är dyster.

Patricia & prylarna

Sopbergen i Hongkong fick produktdesignern Patricia Rawecka att ifrågasätta hela sin utbildning: skulle hon verkligen bidra till att fler prylar prånglades ut? Krisen födde en lekfull idé för en bättre värld.