Annons

Skärpta mål i föreningen

FÖRENINGEN * Naturskyddsföreningen ska även fortsättningsvis vara den mest inflytelserika miljöorganisationen ”genom att stimulera naturkänslan, påverka politiken och stärka den gröna konsumentmakten.” Det slås fast Läs mer…

Här kan fisken vandra igen

ENERGI * Öring, lax och ål har fått nya vandringsvägar i Rolfsåns vattensystem, bland annat tack vare elkunder som köpt miljögodkänd el, märkt med Bra miljöval. Elbolaget avsätter då pengar till miljöåtgärder.

Var finns ledarskapet?

Det största ”miljöproblemet” är bristen på ledarskap. Ska en miljöomställning kunna genomföras måste vi få tydliga och engagerade ledare som kan lägga fram en trovärdig färdplan mot det hållbara samhället.

Räkor kan smitta kräftor

HAV * Tropiska jätteräkor kan bära på ett virus som kan spridas även i svenska vatten. Naturskyddsföreningen uppmanar alla att avstå från jätteräkor.

I ormarnas paradis

Få längtar efter att möta huggormens blick, men fotograf Torbjörn Lilja bjuder på närgångna och respektfulla möten med en av mytologins huvudsrollsinnehavare.

Många nya i styrelsevalet

FÖRENINGEN * Det är många nya namn i det förslag till styrelse som valberedningen lägger fram inför årets riksstämma. Förnyelse och förändring har varit ledord för att hitta lämpliga kandidater.

Parabenfritt schampo

EKO * Varför finns det parabener i Bra miljöval-märkta schampon? Varför kan fåglars fjädrar vara gröna och blå, men inte päls?

Torvbrytning – nej tack

UPPDRAGET * Trots protester fortsätter för­beredelserna för torvbrytning i Bjurholm i Västerbotten. Markägarna och Naturskyddsföreningen å sin sida förbereder överklaganden.

Miljömäktig på väg

När Stavros Dimas utsågs till miljökommissionär blev besvikelsen stor i miljö­rörelsen. När han lämnade sin post i februari i år var det miljö­organisationernas uppskattning som gladde honom mest.

Barn lär om vargen

MÅNGFALD * Pär Johansson har de senaste två åren hållit mer än 200 vargföredrag för barn i Gävleborgs län.
– Jag har inte träffat några barn som är rädda för varg – tvärtom.