Annons

Samarbete för lärksång

Sånglärka, tofsvipa och stare är typiska fåglar i det svenska odlingslandskapet som blivit drastiskt färre på senare år. Efter brittisk modell samarbetar fågelskådare och lantbrukare
nu för att hjälpa de drabbade arterna.

Borde vara vegetarian

Staffan Lindberg, miljöhjälten i Uppsala, som ska leva klimatsnålt har fått sitt första månadsvärde. Under januari förbrukade han 289 kilo koldioxid. Hans mål är 2,5 Läs mer…

Svenskt rekord i mångfald

De anonyma skogarna i Hornsöområdet i Småland innehar svenskt rekord i biologisk mångfald. Och nu ska Sveaskog skapa ett ännu mer levande skogslandskap här. Om de hinner.

Välkommen till växthusvärlden

Klimat * det går inte att tvivla längre. Klimatet blir bara varmare och varmare. Det står klart i den senaste rapporten från fns klimatpanel. Tusentals forskare och tiotusentalstals referenser ligger bakom denna bistra läsning om vår framtid på jorden.

Tragedin i norr

Ingen annanstans i Sverige har naturvården pressats så hårt som i Norrlands inland. Patrik Nygren och Björn Mildh är ärrade kämpar som sett fler hyggen än de flesta.

Stanna eller flytta

Stanna under vintern eller flytta söderut, det är frågan för blåmesar och många andra strykfåglar. Ett varmare klimat borde resultera i fler stannfåglar. Men så Läs mer…

Miljöel bra för fisken

ENERGI?Bra Miljöval-el är inte bara miljövänlig, den gör nytta för naturvården i våra vattendrag också. Bra Miljövalfonden finansierar nu restaureringsprojekt i vattendrag runt om i landet.

Trädgränsen stiger

Varmare klimat i fjällen har redan höjt trädgränsen i de södra fjälltrakterna med uppemot 200 meter under 1990-talet, visar professor Leif Kullman i en artikel Läs mer…

Hitta ut med Naturkartan

NATUR * Den nya tjänsten ?Naturkartan? på Naturskyddsföreningens hemsida kan ge dig tips om intressanta naturområden att besöka. Här visas i kartform alla naturskyddade och Läs mer…