Hur ska det gå för byn?

Vad ska människorna i glesbygden leva av när de gamla näringarna inte längre bär? Sveriges Natur for till en by som har mycket natur att erbjuda. Men inga liftar eller pubar.

Vackrare vardagsskog

KULTUR * Stormen Gudrun blev vändpunkten för skogsägaren och konstnären Eva Magnusson. Hon började jobba med projekt för att göra produktionsskog vackrare och tillgängligare. Biologisk mångfald är en bieffekt.