Modell för framtiden

ELDSJÄLEN * Maria Jarlsdotter ville se ett miljö­arbete där hela skolan var involverad. Naturskyddsföreningen sökte en hållbar modellskola. Resultatet blev ett samarbete som både minskar skolans miljöpåverkan och ger ungdomar framtidstro.

Flyttbestyren syns i korridorerna på Heleneholms gymnasium i Malmö. Kartonger ligger i staplar och nedpackning pågår. Vid årsskiftet går flyttlasset till den färdigrenoverade och utbyggda Nya Malmö Latin inne i centrum. Men skolchefen Maria Jarlsdotters stora tjänsterum är tomt och rent, nästan asketiskt.

– Jag jobbar helt digitalt, allt jag behöver finns i datorn och i molnet. Några gamla pärmar har följt med, men de åker nu.

Precis som med andra hållbarhetsaspekter tar hon det papperslösa samhället på allvar. I samband med att skolan genomgår en total makeover och nystart med nya lokaler ihopbyggda med 1800-talshusen bestämde man sig för att bygga in hållbarhet som en grundpelare i arbetet.

Hur fick ni idén?

– Jag hade varit rektor på en skola som jobbade mycket med miljö. Vi var väldigt duktiga på att skaffa oss klister-märken, brukar jag säga. Grön flagg, Skola för hållbar utveckling, ISO-certifiering. Det som skavde var att så få var inblandade. Arbetet gick aldrig ner i myllan. När vi fick chansen till att starta en ny skola ville vi ha med alla.

I samma veva sökte Naturskyddsföreningen en modellskola för lärande kring hållbar utveckling. Redan under första samtalet började projektet växa fram.

– När de gick sa vi: trevligt om ni väljer oss, annars gör vi det här ändå. Det var lite naivt. Nu ser vilket kontaktnät föreningen har, kunskapen de står för, forskningsanknytningen. Så samarbetet är fantastiskt.

Varför ville ni göra den här satsningen?

– Kan man göra något viktigare än att jobba med framtiden? Vi vet att ungdomarna är oroade och vill göra något. Om vi kan hjälpa till att ge en bättre kunskapsplattform och visa sätt att handla känns det helt rätt. Engagemanget är stort.

Hur ser din bakgrund ut?

– Jag har inte varit miljöengagerad tidigare, däremot mycket i musikrörelsen. Det tror jag är ganska bra, det är en lärandeprocess vi går igenom. Skolan är inte heller någon ”mulleskola” med renodlad naturinriktning. Däremot är den mycket hållbar historiskt. Undervisning har bedrivits sedan 1406 …

Hur arbetar ni?

– Än så länge är det tusen blommor som blommar. Mycket handlar om livsstil. Hela projektet följs av oberoende forskare.

 


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Mats Hellmark
Artikeln publicerades i