Uttern och gifterna

Trettio år efter PCB-förbudet ökar de hotade uttrarna i antal. De lekfulla men känsliga djuren återerövrar vattendrag över hela landet. Men glädjen är grumlad: forskarna har hittat världsrekordnivåer av andra miljögifter i svenska uttrar.

Revirstrid i Junsele

– Varg och ren passar inte ihop. Det var andemeningen när samebyarna diskuterade vargpolitiken med ansvarig minister och andra myndigheter på plats inne i det omstridda Junselereviret. Några dagar senare beslutades att det genetiskt värdefulla vargparet skulle skjutas.

Mineralrusch i norr

Det pågår malmjakt i Norrbotten, höga metallpriser lockar lycksökare från hela världen. Flera nya gruvor planeras i känsliga naturområden. I Jokkmokk och bland samebyarna växer motståndet.

Ängsmakarna

Bondens slåtteräng är ett minne blott. Nu är det i stället trädgårdar, vägrenar och skräpmarker som blir blommande biparadis. Fröerna kommer från Inger och Mats Runeson som säljer biologisk mångfald på postorder.

Varg och hasselsnok

EKO * Vad gör vargen för nytta egentligen? Och hur skulle en bra karta över havet se ut? Läs svaren på dessa och andra frågor här i Eko.

Ledarna måste ge framtidstro

LEDARE * Världsbanken larmar om en allvarlig klimatkris om vi inte snabbt minskar utsläppen. FNs klimatmöte i Doha gav ingen som helst ljusning, bara flyktiga fraser under mottot: Inte nu men sen.

Ung klarsyn

Europakris, varsel, tilltagande rasism, klimathot och tunga miljöutmaningar.
Det finns sannerligen mycket som tynger. När kriserna dessutom skruvas upp av medierna förstärks mörkret. Men kanske ger ändå inte de mediala bilderna en korrekt balans. Livet försiggår på många arenor och de flesta av dem är faktiskt inga krishärdar. Tvärtom.

Ugglekoll på sorkarna

Lappugglan hör hemma i nordliga granskogar, men fotograf Mattias Edman följde ett gäng ugglor som hittade ett sorkskafferi vid kusten utanför Sundsvall.

Alva tar tallarnas parti

Vår ungdomsförening Fältbiologerna har fått ny kraft. Möt Alva Snis Sigtryggsson, fältbiolog som kämpar vidare för Ojnareskogen och visat att folkrörelsen lever.

Vyer med vida vingar

Havsörnen svävar över ön på andra sidan viken. Vingarna breder ut sig nästan osannolikt brett, pennorna spretar som fingrar i vinden. Plötsligt är kylan som bortblåst.