Uttern och gifterna

Trettio år efter PCB-förbudet ökar de hotade uttrarna i antal. De lekfulla men känsliga djuren återerövrar vattendrag över hela landet. Men glädjen är grumlad: forskarna har hittat världsrekordnivåer av andra miljögifter i svenska uttrar.

Dags för ny industriell revolution

KLIMAT * Hur klarar vi av den stora klimatomställningen av samhället? Det var temat för Naturskyddsföreningens höstkonferens 2012. Drygt 560 personer deltog i en dag med fokus på nya lösningar.

PVC-golv, nej tack!

GRÖN GUIDE * Naturskyddsföreningen har tagit fram konsumentråd för olika plaster. Ett övergripande råd är att undvika PVC-plast.

Giftspridare

HEMMA * Snövita fjälltoppar, glittrande vattenfall och sunda friluftsmänniskor i färgglada Gore-Texjackor … med innehåll av miljögifter som aldrig bryts ner, gifter som lagras i vårt blod och i alla jordens organismer. Men det måste inte vara så.

Revirstrid i Junsele

– Varg och ren passar inte ihop. Det var andemeningen när samebyarna diskuterade vargpolitiken med ansvarig minister och andra myndigheter på plats inne i det omstridda Junselereviret. Några dagar senare beslutades att det genetiskt värdefulla vargparet skulle skjutas.

Mineralrusch i norr

Det pågår malmjakt i Norrbotten, höga metallpriser lockar lycksökare från hela världen. Flera nya gruvor planeras i känsliga naturområden. I Jokkmokk och bland samebyarna växer motståndet.

Ängsmakarna

Bondens slåtteräng är ett minne blott. Nu är det i stället trädgårdar, vägrenar och skräpmarker som blir blommande biparadis. Fröerna kommer från Inger och Mats Runeson som säljer biologisk mångfald på postorder.

Varg och hasselsnok

EKO * Vad gör vargen för nytta egentligen? Och hur skulle en bra karta över havet se ut? Läs svaren på dessa och andra frågor här i Eko.

Ledarna måste ge framtidstro

LEDARE * Världsbanken larmar om en allvarlig klimatkris om vi inte snabbt minskar utsläppen. FNs klimatmöte i Doha gav ingen som helst ljusning, bara flyktiga fraser under mottot: Inte nu men sen.

Ung klarsyn

Europakris, varsel, tilltagande rasism, klimathot och tunga miljöutmaningar.
Det finns sannerligen mycket som tynger. När kriserna dessutom skruvas upp av medierna förstärks mörkret. Men kanske ger ändå inte de mediala bilderna en korrekt balans. Livet försiggår på många arenor och de flesta av dem är faktiskt inga krishärdar. Tvärtom.