Annons
”Vår storlek ger oss kraft att förändra”

Ordförande Johanna Sandahl och generalsekreterare Karin Lexén.

Debatt

”Vår storlek ger oss kraft att förändra”

Naturskyddsföreningen har drivit igenom politiska förändringar till det bättre för miljön, och stoppat försämringar, men vi behöver också reflektera över hur vi kan bli ännu starkare. Det skriver ordförande Johanna Sandahl och generalsekreterare Karin Lexén i en replik på en tidigare debattartikel.

Världen befinner sig i ett oerhört allvarligt läge. Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och står i frontlinjen för en hållbar framtid på en frisk och levande planet. Vår förening har i 114 års tid varit med och påverkat de flesta stora beslut om miljöfrågor i Sverige.  

Johan Schöblom lyfter i sin artikel en relevant fråga, ifall Naturskyddsföreningen kan påverka kursen tillräckligt snabbt genom våra metoder. Skulle vi kunna göra ännu mer, och kan vi göra något annorlunda? Vi håller med om att det viktigt att reflektera över och ompröva sina metoder, så att vår folkrörelse får maximal kraft att förändra.   

Naturskyddsföreningens påverkansarbete har under årens lopp drivit igenom oräkneliga förbättringar, och stoppat försämringar, i hela landet. Numera påverkar vi också politiken på EU-nivå. En viktig förutsättning för vår möjlighet att påverka är att politiska beslutsfattare vill träffa oss, att de lyssnar och har förtroende för oss.

Vår förenings djupa och breda kunskap, och vår uthållighet i de förslag som vi driver, har gjort oss till en trovärdig röst bland beslutsfattare. Vår storlek och förankring i hela landet ger oss också kraft att förändra.

På Naturskyddsföreningens första årsmöte var medlemsantalet 548. Nu är vi över 200 000. Det är fler medlemmar än någon annan miljöorganisation i Sverige har, och långt fler än de största politiska partierna i Sverige har.

Bland våra medlemmar finns de som sympatiserar till höger, mitten och vänster i den politiska skalan. Våra medlemmar är såväl storstadsbor, lantbrukare som jägare. Vi är aktiva i så gott som landets alla kommuner.

Och vi blir starkare. Sedan förra riksdagsvalet har fler än 20 000 personer valt att ansluta sig till oss.  

Naturskyddsföreningen ingår idag i ett rikt ekosystem av miljöorganisationer, med olika metoder och målgrupper, men alla med mål om att hejda klimatförändringen och rädda våra ekosystem. Det växer fram nya organisationer som tar till civil olydnad, och företagsnätverk som är frustrerade av att politiken inte hänger med i deras omställningstempo.

Alla behövs. Vi samarbetar aktivt med den breda miljörörelsen. 

Vår förening är idag den starkaste aktören i Sverige som överklagar och driver juridiska processer på miljöområdet. Våra juridiska processer, tillsammans med andra organisationers civila olydnadsaktioner, har resulterat i exempelvis en seger i kampen om Ojnareskogen.

Vidare tar vi fram rapporter, faktaunderlag och politiska förslag som plockas upp och används av andra. Vi får ofta höra exempel på hur dessa kommer till användning för andra i miljörörelsen. 

Vi tror på fortsatt samarbete med den breda miljörörelsen, men också på att det behövs starka aktörer som mäktar med att driva på ofta utdragna och komplicerade juridiska och politiska processer. Vår förening har varit mycket framgångsrik i den rollen och vi är övertygade om att den är fortsatt mycket viktig.

Men vi behöver hela tiden utvecklas. För tiden är knapp, och omställningen brådskar. Därför är diskussionen om våra metoder för maximal påverkan välkommen, och vi ser fram emot mer dialog om detta i vår förening.  

Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen
Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen