Ställ om för ökad säkerhet

Av den svenska importen av oljeprodukter stod Ryssland för en knapp tiondedel 2021. Foto: Getty Images

Krönika

Ställ om för ökad säkerhet

Över en natt stod det klart att vi befinner oss i en helt ny verklighet. Rysslands invasion av Ukraina har skördat tusentals liv, drivit miljontals människor på flykt och satt världen i skräck. Det är en oacceptabel och olaglig attack mot ett fredligt grannland. Kriget kommer att få långtgående konsekvenser för arbetet för miljö, demokrati och mänskliga rättigheter.

I ljuset av händelser som denna kan frågor om klimat och natur kännas långt borta, men kopplingen är tydlig. Inkomsterna från försäljningen av olja och gas finansierar Putins krig. I fjol köpte EU fossila bränslen från Ryssland för omkring 1 000 miljarder kronor och mer än 70 procent av detta var för olja. Av den svenska importen av oljeprodukter stod Ryssland för en knapp tiondedel förra året. 

Parallellt med den utveckling vi nu bevittnar har FN:s klimatpanel nyligen presenterat en rapport om forskningsläget för klimatförändringarna. Slutsatserna är alarmerande. Redan vid 1,5 graders uppvärmning kommer vissa delar av världen se så kraftiga förändringar att de i viss mån är oåterkalleliga. Klimatkrisen kräver omedelbar handling. De fossila bränslena måste fasas ut, och det brådskar.

Ryssland är inte det enda fossilbränsleexporterande land som bryter mot mänskliga rättigheter och som styrs av odemokratiska ledare. För att klara energiförsörjningen utan olja och gas från Ryssland och andra länder som byter mot mänskliga rättigheter och demokratiska principer, och samtidigt klara den alarmerande klimatkrisen, måste en omställning genomföras och vårt beroende av fossil energi brytas. 

I Sverige måste vi framför allt energieffektivisera och bygga ut förnybar energi som vindkraft och solel. Transporter måste ställas om, från bilberoende till utbyggd kollektivtrafik och delningsekonomi. 

En snabb omställning bort från fossila bränslen sker inte utan tillfälligt höjda kostnader. Både el- och bränslepriserna kan stundtals vara höga innan omställningen är fullt genomförd. Detta slår givetvis hårdast mot resurssvaga grupper och vissa branscher, som kan behöva få stöd. 

Att fortsätta använda fossila bränslen är dock inte ett alternativ. Att subventionera en ohållbar energiförsörjning genom exempelvis lägre skatter, breda bilsubventioner eller att – som vissa aktörer vill – minska kraven på att blanda in biobränslen i drivmedel låser bara in oss i ett fortsatt ohållbart beroende av fossila bränslen. I stället behövs massiva offentliga investeringar i grön omställning.

Det är viktigt att ge stöd till och visa solidaritet med dem som kämpar för sina liv och för demokrati och frihet i Ukraina. Vi söker vägar för att stötta vår partnerorganisation där, Ecoaction. Vi hoppas att fred, demokrati och godhet ska segra över den ondska som vi nu bevittnar.

Läs också: Krig skapar nya mål för Ukrainas miljörörelse 

Vi fortsätter att stå upp för naturen, det är vårt ansvar att inte låta destruktiva krafter lamslå vårt viktiga arbete. Produkter som olja och fossilgas har ingen plats i ett hållbart samhälle. Det är ett viktigt bidrag till ökad säkerhet – och för att möta klimatkrisen. 

Ordförande Johanna Sandahl och generalsekreterare Karin Lexén.