Annons
Sätt full fart mot nollade utsläpp 2030 redan i dag
Krönika

Sätt full fart mot nollade utsläpp 2030 redan i dag

Året som gick präglades av många politiska kriser runt om i vår värld. Att måla framtiden i mörka färger är inte svårt. Men negativa förväntningar på framtiden riskerar samtidigt att bli självuppfyllande profetior. Därför är det nu extra viktigt att också lyfta fram sådant som faktiskt gått bättre än förväntat.

Skribenter Svante Axelsson Johanna Sandahl

På den globala nivån rönte FN-systemet två stora viktiga framgångar. Världen har fått en utvecklingsagenda med 17 mål som, om de uppnås, leder till en fantastisk planet för människor och natur redan 2030. Mänskligheten har en plan för att utveckla en hållbar värld! Det fina är att det inte heller tycks vara en ekonomisk eller teknisk utopi. Pengarna finns om vi bara ser till att använda dem för att göra världen bättre.

Den andra stora framgången är att världssamfundet fått sitt första klimatavtal där alla länder (förutom Nicaragua) är med. Skrivningarna är klart otillräckliga utifrån vad som krävs för att klara klimatutmaningen men långt bättre än vad som troddes vara möjligt. Trots att de liggande löftena pekar mot cirka tre graders temperaturökning vågade världens länder skärpa den långsiktiga temperaturbegränsningen till cirka 1,5 grad. Det var en stor överraskning, ett ljus i mörkret och en viktig signal till hela världen om att länderna vill följa klimatforskarnas rekommendationer.

Skärpa nationella målet

Sverige bör som en följd av Parisöverenskommelsen skärpa det nationella klimatmålet omgående. Enligt FN:s klimatpanel bör världens samlade utsläpp av växthusgaser vara nära noll redan 2050 om vi ska ha en rimlig chans att begränsa temperatur­ökningen till 1,5 grad. Om Sverige, som regeringen utfäst, ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer måste vi vara fossilfria långt före 2050 då alla länder ska vara i mål. Den logiska slutsatsen är att Sveriges utsläpp bör vara nära noll redan 2030!

Många kommuner och företag har redan satt upp tuffa mål. Malmö stad, Växjö kommun, Cementa och Coca-Cola är alla ex-empel på aktörer som vill nolla utsläppen till 2030. De visar på den nya logiken: att sikta mot noll 2030 är  en central del av en större vision som gör kommuner mer attraktiva och företag mer konkurrenskraftiga. I dag vet ingen exakt hur det ska gå till att nolla utsläppen. Men vi vet att vi ska dit och att det blir lättare senare om vi kör igång med full kraft nu. Det är nu vi bör införa nya skarpa styrmedel och stöd till teknikskiften i den energiintensiva industrin.

Synergieffekter

Nyckeln till framgång ligger i att koppla ihop olika problem för att upptäcka synergieffekter och hitta de lösningar som löser många problem samtidigt. Därför borde alla kommuner bli Agenda 2030-kommuner!

Kommunerna är loket i det svenska klimat­arbetet. Det nya fönster som nu står vidöppet är att koppla ihop ett antal av de 17 utvecklingsmålen och tillsammans med andra aktörer ta fram lokala utvecklingsagendor till 2030. Naturskyddsföreningen var aktiv i Agenda-21 arbetet efter Riokonferensen 1992. Vi vill återigen vara en positiv katalysator i att stötta kommunerna och tillsammans med näringslivet, fackföreningsrörelser och civilsamhället måla positiva framtidsbilder för 2030. Det är bästa vaccinet mot de mörka moln som i dag finns på himlen både inom EU och i Sverige.

Svante Axelsson, generalsekreterare 

Johanna Sandahl, ordförande

Skribenter Svante Axelsson Johanna Sandahl
Artikeln publicerades i