”Det finns ett tydligt regelverk för förbränning av PFAS”

Jessica Cedervall svarar på en tidigare debattartikel hos Sveriges Natur om förbränning av avfall med PFAS i Kumla. Foto: Fortum Recycling & Waste.

Debatt

”Det finns ett tydligt regelverk för förbränning av PFAS”

I Kumla bränner Fortum Recycling & Waste avfall med PFAS, något lokalpolitikern Karin Lindqvist Kax (C) i Kumla kritiserat i en tidigare debattartikel där hon varnar för farliga konsekvenser. Nu replikerar Jessica Cedervall från Fortum. Hon vill stilla oron och pekar på regelverk som styr verksamheten.

I ett inlägg här skriver lokalpolitikern Karin Lindqvist Kax (C) om sin oro för konsekvenserna vid förbränning av PFAS. Jag vill försöka stilla den oron.

Läs debattartikeln: Forskning saknas när PFAS förbränns

”Det finns ett tydligt regelverk”

Först och främst, det finns ett tydligt regelverk för förbränning av PFAS, både i svensk lagstiftning och i EU:s regelverk, där man dessutom införde skärpningar för just avfallsförbränning så sent som 2023. Fortum Recycling & Waste följer alla dessa lagar och regler. De miljötillstånd vi har styr vår verksamhet, varje dag och varje timme.

Oika PFAS kräver olika metoder

Precis som skribenten påpekar finns genomförd forskning på PFAS och konsekvenser vid förbränning, till exempel studien i Umeå som omnämns. Den studien är dock gjord på helt andra förhållanden än de vi arbetar med. Det är viktigt att veta att det finns mer än ca 10 000 olika PFAS-typer och därtill en mängd olika metoder för förbränning, all forskning kan dessvärre inte appliceras på all verksamhet.

”Vi chansar aldrig”

Däremot kan skribenten känna sig trygg med att Fortum Recycling & Waste använder den bästa, kända teknik som finns tillgänglig för att förbränna PFAS-ämnen. Vi chansar aldrig.

Vi strävar även efter att bidra till en ännu tydligare bild av läget och därmed ett ännu skarpare regelverk. Ett exempel är mätning av PFAS i rökgaser, som är en mycket viktig fråga för oss. Vi deltar just nu i en studie som genomförs av IVL och som handlar om att säkerställa rätt mätmetoder för att mäta PFAS i rökgaser. I dag saknas nämligen ett standardförfarande för mätning av PFAS i rökgaser, vilket vi vill vara med och ändra på.

Bjuder in till verksamheten

Jag hoppas att detta svar varit till hjälp, om tveksamheter kvarstår bjuder vi gärna in Karin Lindqvist Kax till vår verksamhet för att ge en ännu tydligare bild av hur vi jobbar för att eliminera PFAS vid förbränning.

Jessica Cedervall, Head of Waste Management Services Sverige, Fortum Recycling & Waste