Annons
Laddar för en tuff valdebatt

Miljörörelsen laddar för en tuff valdebatt 2022. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Ledare

Laddar för en tuff valdebatt

År 2022 har inletts och med det höjs temperaturen i den svenska valdebatten. Tonen är redan hård och retoriken ofta populistisk och mer eller mindre sanningsenlig. Naturskyddsföreningen laddar för att bemöta med ärliga och faktaunderbyggda argument.

Det är viktigt att vi i miljörörelsen funderar över hur vi kan bidra till en valrörelse som sätter en verkligt hållbar samhällsutveckling med naturens bärkraft i fokus. En debatt som innebär att argument bemöts ärligt och med fakta.

Om vi tidigare har frågat oss hur vi ska få in miljön i valrörelsen, blir årets fråga snarare hur klimatfrågan och dess lösningar ska formuleras.

Även 2018 fick klimatfrågan utrymme i valdebatten. Skogsbränderna sommaren före valet gav bokstavligt talat bränsle i diskussionen.

Samtliga partier som aspirerade på plats i riksdagen var tvungna att lägga in en klimat- växel i valrörelsens slutspurt. Det var i detta läge som Kristdemokraterna slängde in kärnkraftsfrågan, till synes i brist på andra förslag.

Moderaterna och Sverigedemokraterna dammade av gamla argument om kostnadseffektivitet vid investeringar i projekt i fattigare delar av världen för att minska de svenska utsläppen.

Trots att de flesta svenskar uppgett att klimatfrågan var mycket viktig, blev det ingen fråga som avgjorde valet.

I år har fyra partier valt att trumma hårt på kärnkraft som tillsammans med elektrifiering beskrivs som den silverkula som ska lösa klimatkrisen utan några andra samhällsförändringar.

Som bortblåst är vetskapen om uranbrytningens allvarliga problem för miljö och mänskliga rättigheter, svårigheten att skapa ett långsiktigt hållbart slutförvar, och att ny kärnkraft tar decennier att bygga.

På samma sätt används klimatkrisen som motiv för ett fortsatt ohållbart skogsbruk eller som argument för nya gruvor, trots hot mot urfolksrättigheter och stora miljövärden.

En ”klimatåtgärd” som orsakar allvarliga miljöproblem är ingen bra åtgärd. Helhetsperspektivet – klimatkris och naturkris – är centralt. Vi får inte ge upp slaget om den berättelsen.

Naturskyddsföreningen kommer inför valet att lyfta vad som krävs för ett hållbart skogsbruk och en levande skog. Vi kommer att beskriva hur klimat- och naturkrisen hänger samman. Varför ett fossilförbud 2030 är nödvändigt och vad som krävs för att alla ska kunna vara med på resan mot fossilfrihet.

Vi måste förklara hur energi- och elbalanser ser ut och med konstruktiva lösningar möta oron för stigande elpriser och nedlagda jobb. Vi ska våga säga att det krävs ett systemskifte – och massiva investeringar – om vi ska klara klimat- och naturkrisen.

För att lyckas behöver vi aktivt kliva ur vår egen miljöbubbla. Vi behöver bli bättre på att ta vara på det genuina miljö- och klimatintresse många har, och bygga oväntade allianser. Att bara vara arg på dem som tycker olika, eller inte ser  kopplingen mellan klimat- och naturkris, ger inga segrar. Eller, som Michelle Obama säger: ”When they go low, we go high”.

Ordförande Johanna Sandahl och generalsekreterare Karin Lexén.

Läs fler ledare:

Det blåser upp till valvindar
Ställ om för ökad säkerhet
Sveriges tvåfaldiga klimatutmaning
Artikeln publicerades i