Annons
Det blåser upp till valvindar

Skogen debatterades av lokala politiker på Naturskyddsföreningens skogskonferens i Mora. Jakob Olofsgård (L), Maria Gardfjell (Mp), Peter Helander (C ) och Isak From (S) var några av deltagarna. Foto: Erik Halkjaer.

Krönika

Det blåser upp till valvindar

Det är valrörelse. Genom tillspetsade budskap och höjt tonläge märks det att partierna gör sitt bästa för att profilera sig för sina potentiella väljare.

Partistrategerna har satt upp fingret i luften för att känna vartåt vinden blåser. Dessvärre tycks de flesta ta in en kall vind av kortsynt egenintresse och missa alla som anser att miljöåtgärder för det gemensammas bästa är viktigare än någonsin.

Under de år som gått sedan förra valet har forskarsamhällets varningar om klimat- och naturkrisen intensifierats. I Sverige nås endast ett av 16 miljömål, och vi är ur fas för att nå klimatmålet. Men i stället för att ta ansvar för dessa helt centrala utmaningar tycks partiernas strategier handla om att vända kappan efter vinden.

Naturskyddsföreningen har sedan 1988 inför varje riksdagsval granskat vad riksdagspartierna har gjort och vill göra i miljöpolitiken. I årets granskning av den gångna mandatperioden kan vi tyvärr konstatera att varken regering eller riksdag har levererat i närheten av det som krävs för att hantera den kris som FN:s miljöorgan Unep kallar för trippelkrisen: den globala uppvärmningen, förlusten av biologisk mångfald och spridningen av miljögifter.

Återhämtningspolitiken efter coronapandemin har också varit ett förlorat tillfälle att snabba på den gröna omställningen. Endast 10–16 procent av de historiska stora budgetsatsningarna har gått till grön återhämtning.

Så sent som för bara ett par månader sedan larmade FN:s klimatpanel ännu en gång: för att klara klimatkrisen måste världens utsläpp ha nått sin topp senast om tre år, 2025. I World Economic Forums årliga rapport Global Risks Report toppas listan över globala risker i år av:

1. Misslyckande med att hantera klimatkrisen.
2. Extremväder.
3. Förlust av biologisk mångfald.

Detta handlar även om Sverige. I årets SOM-undersökning om vilka samhällsproblem som oroar svenskarna mest finns ”miljö, klimat och energi” på topp fem-listan.

Världens samlade forskare är mycket tydliga om allvaret. Riskexperter, företagsledare och den svenska befolkningen visar med all önskvärd tydlighet oro för vart vi är på väg.

Man efterlyser konkreta och långsiktiga spelregler och fördelen med att ligga i framkant lyfts fram om och om igen – inte minst av näringslivet. Det är därför högst anmärkningsvärt och allvarligt att de flesta partier inte kliver fram och tar en stor majoritet av svenskars oro på allvar och visar på lösningar framåt.

I den globala omställning som kommer att krävas de kommande årtiondena kan Sverige spela en viktig roll för att inspirera andra. Sverige kan visa att det går att förena en tydlig och offensiv klimat- och miljöpolitik med välfärd, god ekonomisk utveckling och långsiktigt konkurrenskraftigt näringsliv.

Nu krävs modigt ledarskap med tydliga visioner och mål för att lösa de problem som utmanar mänsklighetens framtid, inte flaxiga kappor som vänds vid minsta vindpust.

Ordförande Johanna Sandahl och generalsekreterare Karin Lexén.
Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X