Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

Annons
Var tredje art utrotningshotad

Var tredje art utrotningshotad

Internationella naturvårdsuionen (IUCN) har gjort en riskanalys för 87 040 av världens arter. Av dem klassades 29 procent som utrotningshotade och hamnade på rödlistan över hotade växter, djur och svampar. Figuren visar andelen rödlistade arter för 19 olika djur- och växtgrupper. De här grupperna har valts ut eftersom de innehåller fler än 150 arter och
nästan alla har bedömts.

Ingen annan organismgrupp har så många akut hotade arter som groddjuren. Totalt är 2 100 arter utrotnings­hotade, varav 113 kanske redan är utdöda. Grodorna är bland annat känsliga för  klimatförändringar eftersom de är växelvarma och beroende av ett specifikt temperaturintervall.

Tillsammans visar vi upp det bästa av naturen Följ oss på Instagram