Vinnare av Årets tidskrift 2022 & Publishingpriset 2022

Stella Lutalo tror på ekoodlarna

Stella Lutalo tror på att människor och organisationer har stor potential att göra skillnad i världen.

Stella Lutalo tror på ekoodlarna

Medvetenheten om värdet av ekologisk odling har ökat under pandemin. Det säger Stella Lutalo som är nationell samordnare för paraplyorganisationen Pelum Uganda.

Pelum, Participatory Ecological Land Use Management är en organsation som arbetar för att öka ekologisk odling. Hur jobbar ni i Uganda?

– Vi är ett nätverk av civilsamhällesorganisationer som arbetar för att förbättra försörjningen för småbrukare och hållbarheten i landsbygdssamhällen genom att främja ekologisk markanvändning. I dag är vi 64 medlemsorganisationer och vi når över tre miljoner småskaliga lantbrukare i 122 distrikt i Uganda.

Hur har de påverkats av Pelum?

– När Hadijah Naigaga, som är småskalig lantbrukare i byn Kakongoka i östra Uganda, introducerades till agroekologiskt jordbruk 2018 fick hon en vision. Utifrån den byggde hon upp ett antal odlingar med fokus på bananer, sötpotatis, mango och ytterligare ett tiotal grönsaker och fruktträd. Nu säljer hon sina produkter i staden Iganga, föder upp boskap, driver byggprojekt för hyreshus och har utbildat 25 andra lantbrukare i ekoodling. Hon är en inspirerande förebild.

Hur har Pelum Uganda påverkats av pandemin?

– Den har bromsat vårt arbete kraftigt. Småbrukarna har bland annat drabbats av störningar i tillgången till marknader och finansiella tjänster. De bönder som fullt ut har anammat agroekologi påverkades dock inte allvarligt. Det finns positiva inslag i helheten. Pandemin har ökat folks medvetenhet om att hälsosam kost kan öka immuniteten och om att agroekologiskt jordbruk ger varierad, naturlig, säker och näringsrik mat.

Vad är din drivkraft?

– En stark tro på att människor och organisationer har stor potential att göra skillnad i världen. Och tron på en bättre framtid. Vi måste alltid ha en positiv inställning, ständigt förbättra oss själva och anpassa oss till nya omständigheter i våra liv.

Pelum arbetar för att arbetar för att förbättra försörjningen för småbrukare och hållbarheten i landsbygdssamhällen genom att främja ekologisk markanvändning.
Artikeln publicerades i
Gilla, dela och diskutera våra artiklar på Facebook Följ oss på Facebook