Kate Horner kämpar för världens floder

Kate Horner kämpar för världens floder

Visst kan man brinna för vatten. Kate Horner leder organisationen International Rivers som jobbar för att hålla världens stora floder flytande.

Flödet i över hälften av världens stora floder är uppbundet av 57 000 stora dammar. Och de är på väg att bli många fler, enligt Kate Horner.

— Vi befinner oss mitt i en global dammbyggarfeber som hotar planetens artärer, de stora floderna. Men förra året lyckades International Rivers stoppa eller skjuta upp skadliga dammprojekt i Brasilien, Chile, Demokratiska republiken Kongo och Kina/Burma. Vi fick också världens största dammbyggare, kinesiska Sinohydro, att anta en ny policy för miljö och social påverkan.

Vilka är problemen med stora dammar?

— Miljontals människor tvingas flytta på sig. Dammarna hindrar fiskar från att ta sig fram och skadar sötvattensfisket som föder tiotals miljoner människor. De flesta fiskar behöver floder i någon del av sin livscykel. Fria floder för också med sig näring som gör de stora flodslätterna bördiga, och de buffrar mot extremväder.

Men vattenkraft anses ge hållbar energi?

— I dag finns kostnadseffektiva och mycket mindre destruktiva sätt att producera energi, som vind och sol. Det sägs ofta att stora dammar byggs för att ge energi till fattiga människors byar, men det stämmer inte. De flesta byggs för export av el. Dessutom bidrar de till klimatförändring med stora utsläpp från skog som hamnar under vatten.

Vad fick dig engagerad?

— Människor. Att säkra deras försörjning och liv. När jag mötte aktivister från andra länder och förstod hur min regerings åtgärder påverkade deras miljö kände jag ett starkt ansvar. Hot och våld mot miljökämpar ökar i många områden. Vi vill att vattenkraftsindustrin tar ansvar för det, och för korruptionen kring projekt som hotar demokratin.

Vilken är din favoritflod?

— Svårt att svara på. Jag älskar dem alla. Men Elwha i min hemstat Washington ligger nära mitt hjärta. Där har en destruktiv damm tagits bort och efter det har laxarna kommit tillbaka fantastiskt starkt.

Artikeln publicerades i
Gilla, dela och diskutera våra artiklar på Facebook Följ oss på Facebook