Amy Padilla kämpar mot mordvåg på Filippinerna

Amy Padilla kämpar mot mordvåg på Filippinerna

Under 2017 mördades minst 48 miljöförsvarare i Filippinerna. Amy Padilla arbetar för stärkta rättigheter i ett hårdnande samhällsklimat.

Du leder organisationen Ibon International. Vad gör ni?

– Kärnan handlar om att skydda människors rättigheter. Vi arbetar med kapacitetsutveckling och demokratifrågor i civilsamhället och forskar om hållbar utveckling och produktion med olika samarbetspartner. Senast en stor studie i Filippinerna, Indonesien och Kenya.

Vad kom ni fram till?

– Hållbarhet förutsätter att människor har grundläggande rättigheter. Lagar finns, men medvetenheten är låg och tillämpningen haltar. Skrivningar om samtycke respekteras inte. Lagar används till och med för att kränka urfolks och lokala gruppers rättigheter, till exempel används gruvlagen här för att rättfärdiga att urfolk drivs ut från sina områden för gruvprojekt.

Rodrigo Duterte tillträdde som president 2016. Vad har hänt sedan dess?

– Vi har sett en snabb ökning av brott mot mänskliga rättigheter. FN:s speciella rapportörer har krävt en oberoende utredning av hur poliser dödar misstänkta droganvändare utan rättegång. Dödstalen är höga och många har inget alls med droger att göra, bland annat mördas miljöförsvarare, urfolk på Mindanao. Vi ser en nära koppling till regeringens stöd till multinationella gruvbolag i området.

Hur påverkas ert arbete?

– Vi pekas ut som en terroristorganisation som ger pengar till rebeller. En uppenbar lögn som hänger ihop med att vi avslöjat sanningar om landets ekonomiska situation. Målet är att misskreditera oss och stoppa bidrag utifrån. Det har inte lyckats, men arbetet försvåras. Min företrädare Antonio Tujan Jr har tvingats i landsflykt efter påhittade mordanklagelser. Han var inte ens i landet när mordet skulle ha skett. Människorättsadvokater som Benjamin Ramos har mördats utan att någon åtalas eller straffas.

Är du inte rädd själv?

– Nej. Risker är en del av vårt arbete och om vi låter fruktan ta över, vem ska då stå emot? Vi är mer oroliga för våra partner ute i fält som hela tiden löper risk att bli bortförda eller dödade. Alla som ses som kritiker är hotade, också miljöförsvarare.

Hur hanterar ni hoten?

– Vi har skärpt säkerheten och söker nya kreativa arbetsmetoder. Stödet från internationella organisationer som Naturskyddsföreningen betyder mycket.

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X