Tre kulturupplevelser om svensk skog

Skogen är i fokus för flera nya verk. Foto: Getty Images

Tre kulturupplevelser om svensk skog

Sveriges Natur listar aktuella böcker och filmer med tema skog.

Skogslandet

Lisa Röstlund
Forum (bok)

Det börjar med ett nödrop från norr till DN:s redaktion: all gammal skog är på väg att försvinna. Renarna svälter och turismen slås ut då vandringslederna i ”Europas sista vildmark” går genom enorma kalhyggen och planteringar med snörräta rader av småtallar.

När den grävande journalisten Lisa Röstlund undersöker det svenska skogslandet finner hon ett slagfält där klimatskäl används av båda sidor och det storskaliga trakthyggesbruket cementerats till en doktrin som blockerar kritisk forskning och mer naturvänliga metoder.

Starka intressen kopplar skogsindustri, forskning, myndigheter och politiker i benhårt försvar för den svenska modellen. Exemplen på etiska övertramp sträcker sig ända upp på regeringsnivå.

DN:s stora artikelserie om svenskt skogsbruk blev en ögonöppnare för många. Och en provokation för de granskade, så pass att journalisten kallades aktivist och skogsindustrin beställde en egen kritisk rapport för att sänka slutsatserna.

Boken Skogslandet fördjupar och utvecklar artiklarna, samtidigt som den personliga resan och den existentiella oro som granskningen väcker får ta plats. Det är slående att en erfaren grävare som Lisa Röstlund aldrig känt sig så starkt ifrågasatt och utsatt som när hon tog sig an skogen.

Fjällrand

Thomas Öberg och Jan-Erik Nilsson
Votum (bok)

I vackra Fjällrand tar författaren Thomas Öberg och fotografen Jan-Erik Nilsson med läsarna till den vidsträckta urskog som ännu står kvar och skyddats inom världsarvet Laponia. Boken är en lovsång till tajgans krokiga gammeltallar och en protest mot det hårdhänta skogsbruket ända upp mot fjällranden.

Här finns sorg över missade möjligheter och möten med ”motkraftsmänniskor” som lever med och för naturen. Men framför allt ett kärleksfullt och kunnigt berättande i ord och bild om den tusenåriga skogen och alla arter som är beroende av den.

Sjumilaskogen

Lars-Ture Lindholm, Tor Tuorda och Thomas Öberg (film)

Fjällrands författare Thomas Öberg medverkar även i Sjumilaskogen, det är hans röst som väver samman filmen om den 30 kvadratmil stora gammelskogen i reservaten Pärlälvens fjällurskog och Tjieggelvas. Tor Tuordas finstämda foto fångar artrikedomen och det orördas skönhet som lockar människor hit.

Men väglöst land betyder inte vildmark. Kulturspåren finns i gamla eldstäder, barktäkter och fångstgropar. Samiska röster som Brita Stina Sjaggo och Sofia Jannok och biologer som Mats Karström förklarar vilka värden som var nära att förstöras när området hotades av kalavverkning. Den berättelsen finns även som reportage i Sveriges Natur 5/2019.