Nya regler gör det till en lönsam investering att installera solpaneler.

Tjäna pengar på solen

Det är enkelt att börja göra sin egen el från solen. Nya regler från årsskiftet gör det till en lönsam investering. Alla villaägare kan nu sätta upp solceller på eget tak, göra en miljöinsats och samtidigt tjäna pengar.

Fem frågor om solel

Ännu står solelen bara för några få promille av Sveriges elförsörjning, men potentialen är långt större än så. I Tyskland kommer fem procent av elen från solceller på 1,5 miljoner villatak. Det är lockande att en gång för alla slippa dryga elräkningar och i stället få betalt för den överskottsel som flödar ut i nätet från det egna taket.

  1. Hur gör jag egen el? 

Det finns ett antal företag som erbjuder paketlösningar med finansiering och installation av kompletta solelsystem för småhus. Det kan vara en fördel att köpa av ett elhandelsbolag som också kan fixa ett bra avtal om att köpa din överskottsel. Elbolagen är från första januari tvungna att ta emot din el och normalt sett är det samma bolag som köper och säljer. Därför kan du behöva byta elleverantör. Installationen tar en till två dagar. Normalt krävs inte bygglov, men reglerna varierar, så kolla med din kommun.

  1. Hur fungerar det?

Du behöver en uppsättning solcellspaneler som monteras på taket i soligt och skuggfritt läge, alla väderstreck utom norr funkar. En växelriktare gör om solcellernas lågspända likström till trefas växelström som matas in på elnätet. Därtill behövs en ny elmätare som håller koll på flödena av el åt båda hållen i ledningarna. Anläggningen producerar ström på dagarna när solen skiner men förbrukningen är låg. Därför matas överskottselen ut på nätet. Kvällstid tas i stället strömmen från nätet. Att själv lagra elen i batterier är ännu så länge alltför dyrt.

  1. Vad kostar det?

En anläggning på fem kilowatt med kring 35 kvadratmeter solpaneler ger en årproduktion på uppemot 5 000 kilo-wattimmar, kWh, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel i ett genomsnittligt småhus.  En sådan an-läggning kostar i dag, exempelvis hos Mälarenergi, 105 000 kronor, inklusive all utrustning och installation. Rot-avdraget blir i det här fallet 12 000 kronor. Nettokostnaden är då 93 000 kronor.

  1. Får jag betalt för strömmen?

Elen du köper in kostar i dag totalt 1,20 kronor per kWh, inklusive skatter och nätavgifter. Värdet på den el du pro-ducerar är minst 1,10 per kWh, 50 öre i elpris och därtill 60 öre i skattereduktion. Det ger ett värde på årsprodukt-ionen på drygt 5 000 kronor, eller 5,5 procent av 93 000. Jämför den avkastningen med en sparränta i banken som är nära noll. Även om du lånar till investeringen går den att räkna hem med dagens låneräntor. Vissa elbolag betalar kring en krona för privat solel och då blir kalkylen ännu bättre.

  1. Vad gör jag som bor i lägenhet? 

Ännu så länge omfattar den nya lagen bara villaägare. Den som bor i lägenhet kan dock välja att köpa Bra miljö-val-märkt el. Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar får inget ROT-avdrag men även dessa får nu skatteredukt-ionen. Reglerna gäller också för ditt fritidshus, där kan du sätta upp solceller på samma villkor som villaägare.

Fakta om solel

  • Branschorganisationen Svensk solenergi har mycket info om solel på sin webbplats.
  • Bengt Stridh är en bloggare med matnyttiga kunskaper om små solcellssystem.
  • Egen el är en fristående leverantör av solelpaket.
  • Solkompaniet erbjuder kompletta solelpaket.

Ny lag ger skatterabatt

Vad har hindrat solelen från att växa i Sverige på samma sätt som i Tyskland?

– Vi har väntat i rätt många år på besked om hur man ska kunna få betalt för överskottselen, säger Johan Öhnell, ordförande i Sol-kompaniet. Värdet på denna har fram till i dag varit så litet att solelen varit en dålig affär, förutom hos vissa elbolag som frivilligt betalt extra för solel. Det blir tryggare med en lagstadgad skattereduktion som gör det lönsamt att bygga solel.

2014 byggdes 1  500 små solcellsanläggningar i Sverige. I år räknar branschen med att det kommer att bli kring 5  000-7 000 an-läggningar.

– Nu blir det fart på det här, säger Johan Öhnell. Det är viktigt att det kommer upp solceller på villataken som kan bli snackisar längs ga-tan och inspirerar fler att satsa. Solcellerna visar att man tar ställning.

Den nya lagen är inte perfekt, enligt Johan Öhnell. Den borde även gälla för boende i lägenheter som bygger gemensamma anläggningar och skatterabatten borde komma på elräkningen varje månad i stället för att deklareras i slutet av året. Men det kan komma i nästa steg av reformen.

– Det gör dock inget att det statliga investeringsstödet är slut. Det var bara till hinders att stå i kö och vara osäker på om det skulle bli några pengar. Det är bättre med ett schablonavdrag i rotsystemet.

Artikeln publicerades i