Skydda hemmet med grön försäkring

En grön hemförsäkring gör nytta när olyckan är framme. Bild: Getty Images

Skydda hemmet med grön försäkring

I och med att Naturskyddsföreningen skärpt sina miljökrav på försäkringar är det nu möjligt att även skaffa en hemförsäkring märkt Bra Miljöval.

Naturskyddsföreningen började miljömärka försäkringar 2011, men i slutet av 2021 reviderades och skärptes kraven. De nya kraven är tydligare vad det gäller insyn, ansvarsfulla investeringar och utbildning av fondförvaltare. En annan förbättring är att bilförsäkringar och hem- och villaförsäkringar har fått egna kriterier.

– Uppdelningen har inneburit att kraven har skärpts för hem- och villaförsäkringar, med tydligare och striktare krav på skadereglering av byggmaterial och mer fokus på åtgärdsplaner och uppföljning av återbruk och reparation. Kriterier avseende skadereglering på bilsidan är också tydligare än innan, men kräver fortsatt uppdatering, vilket kommer att ske inom en snar framtid, säger Clara Jonsson, handläggare på Naturskyddsföreningens avdelning Bra Miljöval.

Eva Eiderström, chef för Bra Miljöval, säger att märkningen av försäkringar ska fungera som ett konsumentstöd och vägledning för dem som vill välja produkter och tjänster med hänsyn till klimat och miljö. Det är försäkringsbolagen själva som ansöker om att få miljömärkning.

– Därefter måste de redovisa hur deras bakomliggande verksamhet ser ut utifrån våra kriterier, bland annat var bolagets kapital investeras och hur skadereglerande åtgärder genomförs. Naturskyddsföreningen genomför årliga kontroller av att de krav som ställs på bolagen uppfylls, säger Eva Eiderström.

Enligt Eva Eiderström innebär en miljömärkt försäkring att bolaget som står bakom försäkringen arbetar med energieffektiva och klimatsmarta metoder. Bolagen ska till exempel kunna erbjuda reparation av mobiltelefoner i stället för att erbjuda nya, och använda hållbara material och återbruk när annat ersätts. Bolagen måste ställa krav på underleverantörerna. Om en bil som har många plastdetaljer behöver repareras ska leverantörerna ha kunskap om möjligheter att reparera plasten i stället för att köpa nytt.

Idag finns försäkringar märkta med Bra Miljöval för hem (även lägenhet), villa, fritidshus och bil via försäkringsbolagen Folksam och Water Circles.

Artikeln publicerades i