Annons
Så fiskar du miljövänligt
Människohand som håller en fångad abborre med en jig och ett blysänke i munnen. I bakgrunden syns ett metspö.

Välj bort bly och fiskelinor med flourokarbon. Foto: Getty Images

Så fiskar du miljövänligt

Den som fiskar riskerar att sprida både bly och högflourerade ämnen i fiskevattnen. Men det finns alternativ. Det här är bra att tänka på om du vill fiska med hänsyn till miljön.

När Sveriges Natur besöker några av Stockholms större sportfiskebutiker är engagemanget och kunskapen om att fiska miljövänligt varierande.

Vi möts av allt från ”Jag skulle absolut välja tungsten. Det ger bäst känsla och jag slipper släppa ut massa bly” till ”Man ska inte välja linor med flourkarboner, men annars vet jag inte så mycket mer vad du ska tänka på”.

Svanar förgiftas av fiskesänken av bly och vattnet blir förorenat. Foto: Getty Images

Bly korroderar långsamt i vatten vilket innebär att miljöeffekter i för marint liv är svåra att upptäcka. Däremot förgiftas varje år sjöfåglar av svalda blysänken. Enligt en rapport från Kemikalieinspektionen beräknades yrkes- och sportfisket sammanlagt kunna släppa ut så mycket som upp till 400 ton under år 2005. Enligt rapporten beräknar man att bly när det korroderar som värst, vilket är 1 procent per år, skulle tillföra fyra ton bly till vattnet.

Danmark har redan förbjudit bly i fiskesänken. I Sverige har inget förbud införts, trots att politiker föreslagit det under 20 år.

LÄS OCKSÅ: Därför dröjer Sverige med ett blyförbud

Bly är främst skadligt för nervsystemet och därför är unga och foster en riskgrupp eftersom deras nervsystem fortfarande är under utveckling. Bly stör därför utvecklingen av marina djur vid utsläpp i vatten. Halterna av bly i fisk har dock observerats sjunka över de senaste åren vilket skulle kunna vara som följd av utfasningen av bly inom andra områden som till exempel i bensin och diesel.

Men det finns alternativ till bly. Och några andra saker du bör tänka på om du vill fiska miljövänligt:

Vilket sänke ska jag använda?

  • Inom precisionsfiske används oftast sänken i tungsten istället för bly. Tungsten, eller volfram, är en metall med hög densitet, högre än bly, och sänkena blir därför också mindre och ger en tydligare känsla vid exempelvis mete. Därför föredrar många professionella sportfiskare tungsten.
  • De mest miljövänliga materialen i fiskesänken är glas och betong. Ingen metall behöver utvinnas och inga giftiga ämnen frigörs till vattnet. Men glas och betong är inte särskilt tungt och sänkena blir därför ofta stora och otympliga. De kan också spricka och gå sönder och är fortfarande ganska sällsynta i butikerna.
  • För miljövänliga alternativ som kostar mindre än tungsten och som finns i större utbud än glas och betong finns sänken i mässing och zink. Båda alternativen är lättare än både tungsten och bly men används i allt större utsträckning som miljövänliga alternativ.

Vilken fiskelina ska jag välja?

De billigaste fiskelinorna är gjorda av nylon och lyckligtvis är de också bra ur miljösynpunkt. Många av de dyrare linorna är förstärkta med flourokarbon, som är en kol- och fluorförening som vid nedbrytning är giftig för miljön. För starkare fiskelinor rekommenderas istället kevlarlinor som är ett starkt material som inte innehåller några skadliga ämnen.

Vilken håv ska jag välja?

Fiskar som är för små för att ätas skall kastas tillbaka varsamt. Använd enkelkrok och investera i en gummihåv som inte skadar fiskens fjäll, till skillnad från vanliga näthåvar.

LÄS OCKSÅ: Sverige dröjer med förbud mot bly

Artikeln publicerades i