Regnskog i bullarna

Palmolja finns i margarin, chips, konditorivaror och glass, men också i kosmetikaprodukter och allt mer i bränslen. Problemet med palmoljan är att den orsakar skövling av värdefulla regnskogar.

Fem frågor om palmolja

  1. Vad är palmolja? 

Oljepalmen är ett snabbväxande tropiskt träd vars frukter innehåller mycket vegetabilisk olja. Oljepalmen ger ofta sex gånger mer olja än vad raps ger på samma yta. Frukterna kan skördas två gånger per månad och oljan utvinns efter pressning. Odlingarna växer allra snabbast i Indonesien

  1. Hur mycket palmolja finns det?

Oljepalmsodlingen har expanderat i rekordfart. Mellan 2001 och 2011 fördubblades oljeproduktionen och ök-ningstakten har sedan dess ökat än mer.  Palmoljan används framför allt i livsmedel, konditorivaror, godis och kosmetika men har under senare år också börjat användas som inblandat bränsle i diesel för bilar och lastbilar. Det är en av orsakerna bakom den snabbt ökande produktionen.

  1. Vad är problemet med palmoljan?

För att odla oljepalmen avverkas gigantiska arealer tropiska skogar.  Myrmarker dikas ut. Naturen utarmas på arter. Många gånger drabbas lokalbefolkningen i dessa områden hårt. Deras möjligheter till jakt, fiske och jordbruk slås sönder. Många våldsamma konflikter mellan företagen som producerar palmolja och lokalbefolkningen har utspelat sig. Lokalbefolkningarna är många gånger närmast rättslösa.

  1. Görs det något bra kring palmoljan?

Opinionen mot skövlingen av tropikskog en växer, både i i-världen och i de producerande länderna. Av miljöskäl måste konsumtionen av palmolja minskas och produktionsmetoderna förbättras. Lokalbefolkningarna behöver få ett starkare rättsskydd. Ekologiskt märkt palmolja finns, men utgör inte ens en procent av produktionen. Det finns i dag en palmolja som certifieras enligt Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO. Märkningen är ett steg på vägen, men den kan inte i Naturskyddsföreningens perspektiv anses som hållbar. RSPO tillåter bland annat en rad tveksamma bekämpningsmedel.

  1. Vad kan jag som konsument göra själv?

Palmolja finns i många produkter och att undvika den helt är knappast möjligt, men en upplyst opinion kan åstadkomma mycket. Det visar inte minst den kampanj som miljöorganisationer drivit i Norge.

Som konsument kan du efter den 13 december i år läsa på produkterna om de innehåller palmolja. En ny EU-förordning ålägger tillverkarna att informera om detta.

Naturskyddsföreningen rekommenderar livsmedelsproducenter och andra tillverkare att antingen ersätta palmoljan med miljöbättre fetter eller att ställa högre krav på hur produktionen ska gå till.

De går före

I Norge har palmoljan varit under allmän debatt en längre tid. En av de mer engagerade rösterna där har tillhört familjen Stordalen som bland annat äger hotellkejdan Clarion. Sedan den 1 maj i år är alla hotell i kedjan helt palmoljefria. Sveriges Natur besökte hotellet på Ringvägen Stockholm för att höra hur det går.

– I första hand såg vi över frukost- och konditorivarorna. Vi tog bort Nutellan, bytte ut en del kexsorter och har inte längre margarin med palmolja, berättar köksmästare Frederic Bertuit.

Konditorivaror, som choklad och kanelbullar är numera palmoljefria. En del pommesfabrikat fick bytas ut. För ho-tellets asiatiska restaurang fick man i många fall börja om från början med egen tillverkning av såser och annat.

– Men det har ändå varit lättare än vad vi trodde. Det kostar oss lite mer och ger lite mer jobb. Men det går bra tack vare att vi är 21 hotell som gör detta tillsammans. Våra inköpare arbetar systematiskt och har fått leverantören Cer-vera att samarbeta. Vår ledning arbetar hårt med leverantörerna, säger Frederic Bertuit.

Ökar i biodiesel

Inblandningen av palmolja i miljödieseln HVO var i Sverige 19 procent förra året. Det är en snabb ökning jämfört med föregående år. Miljörörelsen har länge varit emot palmolja som drivmedel. Även om palmolja är ett biologiskt drivmedel blir klimatpåverkan stor till följd av regnskogsskövlingen.

Källor: Naturskyddsföreningen, WWF, Energimyndigheten, Ica-kuriren och livsmedelsföretagen.

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X