Annons
Gör ett smartare datorval

Rätt datorval behöver inte vara att köpa en ny.

Gör ett smartare datorval

Bärbar eller stationär? Mac eller PC? Behöver jag ens köpa en ny? Sveriges Natur hjälper dig att göra ett hållbart datorval. Begagnat är bäst

1. Begagnat är bäst

Det första du bör fundera på är vad du faktiskt kommer att använda datorn till. Du behöver kanske inte den senaste modellen om du mest ska surfa och skriva. I första hand bör du kontrollera om din gamla dator går att uppgradera och om du verkligen har de versioner av den programvara du behöver. Om det inte räcker är det ur ett miljöperspektiv oftast bättre att köpa en begagnad dator. Det går enligt en rapport* från FN:s miljöorganisation Unep åt så mycket som 240 kilo fossila bränslen, 22 kilo kemikalier och 1 500 kilo vatten för att tillverka en enda stationär dator.

– Det är alltid tillverkningen som är den stora miljöboven, säger Fredrik Nilsson, marknadschef på företaget Inrego, som hanterar begagnade datorer för återanvändning.

* Uppgifterna kommer från rapporten Kick the habit – a guide to climate neutrality (Unep).

2. Utbytbart är bättre

När du köper en ny dator välj en du kan reparera och där du enkelt kan byta ut delarna.

– Det är mycket bättre att köpa datorer som är modulära. Du kan då lätt uppgradera minne, byta hårddisk, batteri med mera i stället för att köpa nytt. Ofta är dessa datorer dyrare men sett ur ett längre perspektiv blir det mer ekonomiskt då man inte behöver köpa ny dator vart och vartannat år, säger Thomas Hedin, ansvarig för miljö- och hållbarhetsfrågor i Norden och Benelux hos världens största datortillverkare Lenovo.

Och undersök garantitiden. Hur länge får du din dator reparerad om något händer

3. Mac eller PC?

Är det bättre att välja Mac framför PC?

– Nja, det är mycket lättare att återanvända en stationär PC då de oftare är modulärt uppbyggda och kan uppgraderas i delar vilket spar både pengar och miljö. Apple kräver certifieringar och tillstånd för att få meka med dess produkter. Däremot håller Apple generellt sett hög kvalitet och är duktigt på internt hållbarhetsarbete men om något går sönder kan det bli väldigt dyrt för dig som konsument, säger Fredrik Nilsson

4. Stationär vs Bärbar

Är det bäst att välja en bärbar eller stationär dator?

– Visserligen har en stationär dator ofta längre livslängd vilket är ett plus ur ett miljöperspektiv. Däremot använder bärbara datorer ungefär en fjärdedel av energin av en jämförbar stationär dator. Och eftersom bärbara datorer är mindre och lättare än stationära använder de också mindre mängd material, berättar Fredrik Nilsson.

I vissa fall kan dock stationära datorer vara att föredra, exempelvis i speldatorer som kräver hög prestanda

5. Granska företaget

Ett annat tips är att granska företagens hållbarhetsrapporter. Det varierar hur mycket information företagen väljer att delge om sitt hållbarhetsarbete och vilka mål de har satt upp. Hur följer de upp målen?

Artikeln publicerades i