Digitala tjänster kan både öka och minska utsläppen. Foto: Getty

Fixa grönare teknikpark

Samtidigt som it-tjänster gör att man kan minska på resandet står industrin för stora utsläpp. Så här kan du göra teknikdjungeln lite grönare.

Fossilslukande It-tjänster

Den samlade it-industrin bidrar till mer koldioxid­utsläpp än hela flygindustrin, enligt vetenskapstidskriften Nature. Det är serverhallar, nätverk och produktion samt drift av telefoner och surf­plattor som bidrar till ut­­släppen. Men digitala tjänster kan förstås även bidra till att minska utsläpp, något vi har fått se prov på under corona­pandemin när antalet resor minskat dramatiskt och videomöten ökat explosionsartat.

Miljömedvetenheten om konsumtion av internet­tjänster är ännu i sin linda. Det finns till exempel få oberoende miljö­märkningar för it-tjänster. Mobilabonnemang är ett undantag – där kan man välja Bra Miljöval.

Greenpeace gjorde  i kampanjen #clickgreen 2017 en granskning av de stora internetföretagens elanvändning. Bäst i granskningen blev Googles, Apples och Facebooks tjänster, som alla lovat att använda 100 procent förnybar energi. Netflix, Spotify och HBO hörde till de bolag som fick dåliga betyg. Med andra ord, det är miljöbättre att mejla och hänga i sociala medier än att strömma film i nuläget. Å andra sidan är det bättre att strömma en film än att köra bil till en videobutik, som vi gjorde för 15 år sedan.

Om man tycker att det är svårt att navigera i denna snåriga djungel som konsument kan man börja med att se till att välja Bra Miljöval-el hemma till sina enheter.

Grönare sökmotorer

Visste du att det går att påverka genom ditt val av sökmotor? Genom att använda exempelvis Ecoasia bidrar du till en viss miljöinsats. En stor del av Ecoasias vinst går till trädplantering, dessutom drivs servrarna till 100 procent med förnybar energi. Ungefär 45 sökningar behövs för att ett träd ska planteras. Den är främst tillgänglig som gratis webbaserad sökmotor, men finns också som gratis mobilapp.

Lite bättre elektronik

När du behöver köpa ­el­­ektronik, välj i första hand begagnad. Smarttelefoner, tv-apparater, bildskärmar och datorer finns det gott om på andrahandsmarknaden. Det är bra att gå via en aktör som fixar dem ”refurbished”, det vill säga renoverade, rensade och uppdaterade. Swappie, Inrego och Mresell är några seriösa aktörer som säljer renoverad elektronik.

Om du väljer nyköp, leta efter Svanenmärket som betyder att produkten har miljömässigt bättre material, är mer energieffektiv och har högre grad av återvinnings­barhet än jämförbara produkter. Energy Star kan du hitta på exempelvis datorer. Certifieringen visar på bättre energi­effektivitet. Leta även efter TCO Certified som innebär att produkterna, utöver hög energiprestanda, upp­fyller krav på socialt ansvars­tagande i produktionen och låg miljöpåverkan från produkten under hela livscykeln.

Artikeln publicerades i
Gilla, dela och diskutera våra artiklar på Facebook Följ oss på Facebook
Annons