Bästa disken för miljön

Diskmaskin är snålare med både vatten och energi.

Bästa disken för miljön

Vad är vettigast ur miljöperspektiv: diska för hand eller i maskin?

Det finns mycket att tänka på när det gäller diskning om man vill försöka ta hänsyn till miljön. Några generella tips är att använda det energimärkta programmet med beteckningen eco ifall du diskar med maskin, då det drar mindre energi.

Fyll maskinen och undvik att spola av disken före. Det räcker att skrapa av eventuella matrester. Om du handdiskar, använd diskho och/eller balja och undvik att skölja i rinnande varmvatten.

När det gäller kemikalier beror det främst på vilka ingredienser som ingår i diskmedlet. De kan belasta miljön på flera olika sätt. Välj ett miljömärkt diskmedel (till exempel Svanen eller Bra miljöval), som ställer strikta miljö- och hälsokrav på ingredienserna som förpackningarna.

Diska för hand

Vatten: Dåligt 

Vid stora handdiskar för lika mycket disk som i en maskin får man räkna med att byta ut diskvattnet flera gånger. Man bör inte diska under rinnande vatten.

Energi: Okej 

Eftersom en större mängd varmvatten förbrukas används upp till fyra gånger mer energi än vid maskindisk. Det beror på att diskmaskinen bara använder cirka 10 liter vatten för att diska och skölja 13 kuvert disk. Disk i kallvatten med särskilt diskmedel minskar energiåtgången något.

Kemikalier: Okej

Det är lika viktigt att välja ett miljömärkt diskmedel oavsett om du diskar för hand eller i maskin. Enskilda avlopp som inte är anslutna till något reningsverk ökar risken för att ämnen sprids i närmiljön.

I diskmaskin

Vatten: Bra

Vattnet i diskmaskinen spolas runt och förbrukar därmed mindre vatten än vid handdisk. Eco-programmet använder ungefär 0,5-1 kWh och cirka 10 liter vatten per disk, beroende på maskinens ålder och energiklass.

Energi: Bra

Energianvändningen beror på hur ofta du diskar. Fyll därför diskmaskinen. Sedan nästan 25 år tillbaka omfattas diskmaskiner av EU:s gemensamma krav på energimärkning, som bland annat visar energianvändningen för 100 diskar. Ju fler diskar desto mer energianvändning.

Kemikalier: Okej

Kemikaliernas påverkan beror på vad diskmedlet innehåller. Därför är det viktigt att se till att det diskmedel man använder är miljömärkt. Se även under
Kemikalier – diska för hand.