Annons

Vem jobbar i skogen?

Skribent Eva-Lena Neiman

Skogen anses vara en viktig arbetsplats. Hur många arbetar där? År 1997 arbetade 22 000 personer direkt inom skogsbruket. Då är inte trä- och pappers­industri, transporter eller annan anknytande verksamhet medräknad. 2004 var motsvarande siffra 16 700 personer.

Samtidigt har antalet egenföretagare, entreprenörer, ökat. År 1993 var de knappt 5 000 men närmare 15 000 år 2010. Siffrorna är hämtade från Svensk offentlig statistik och Skogsstyrelsen.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Eva-Lena Neiman
Artikeln publicerades i