Värdefulla skogar

UPPDRAGET * De norrbottniska gammelskogarna inventerades av föreningen i somras. Ett slag för alla de hotade arter som är på väg att falla under skogsbolagens klingor.

I ett förtvivlat försök att stoppa avverkningen av den gamla naturskogen har Naturskyddsföreningen i Norrbotten genomfört en större inventering. Under sex sommarveckor märkte de närmare 50 inventerarna med finsk experthjälp från Olli Manninen ut alla platser med rödlistade arter. Trollskog där flerhundraåriga tallar samsas med rosenticka och lunglav.

Hur gick arbetet till?

Urpo Taskinen, samordnare för inventeringen:

– För att hitta betydelsefulla skogsområden utgick vi från satellitbilder. Olli Manninen är otroligt kunnig och han såg direkt vilka delar som hade högt biologiskt värde. För att exakt veta var vi hittat varje art har platsen märkts ut med hjälp av GPS-sändare.

Varför är gammelskogen viktig?

– När den väl är borta går den inte att få tillbaka. Det tar hundratals år att skapa de förhållandena. En tall som kan bli 500 år gammal innan den dör fortsätter att vara verksam i ekosystemet under ytterligare 800 år. Det går inte att ersätta. Sen finns det väldigt lite gammelskog kvar, och av den avverkas upp till tio hektar per dag. Det är en jättelik exploatering, under varje resa från jobbet i Luleå till hemmet i Juoksengi möter jag flera fullastade timmer¬bilar på väg söderut.

Vad ska ni använda informationen till?

– När alla fynd av rödlistade arter är sammanställda ska materialet läggas ut på artportalen så att vem som helst kan hämta informationen. Det gör att fler får en möjlighet att förstå hur illa det faktiskt är. Men mest av allt blir det svårt för skogsbolagen att motivera en avverkning när det innebär att de förstör för de 30-40 hotade arterna vi hittat i området.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Jessica Engström
Artikeln publicerades i