Annons

Tidsresa till mångfalden

Slåtterängar, fäbodar, lindbruk och betade bergslandskap. Rumänska Karpaterna är en dröm för jordbruksnostalgiker. Men också ett levande forskningslaboratorium som kan rädda hotade arter i Sverige.

Plantager med problem

Den svenska skogsindustrin flyttar i rask takt söderut, bland annat till Brasilien. Men de storskaliga eukalyptusplantagerna ger miljöproblem och leder till konflikter.

Skjortans avigsida

Våra kläder har aldrig varit billigare. I Indien får människor och miljö betala en del av priset för vår möjlighet till slit- och slängmode.

Med och utan herrar i skogen

UPPSLAGET * Att söka en källa, en pilfink eller en mångfoting kan leda in i en ny och oanad värld – verkligheten. Eva-Lena Neiman har hittat nya böcker som spinner mångbottnat om naturen.

Lustgas stjälper biobränslen

Odlingen av kvävekrävande grödor som exempelvis rapsolja för biodiesel leder till stora utsläpp av lustgas, som har en stark växthuseffekt. Dessa utsläpp är fyra till Läs mer…

Framtiden i backspegeln

Naturskyddsföreningens årsbok 1976 siade om miljön år 2000. Journalisten Linda A P Larsson stötte på texterna och började fundera på hur svårfångad framtiden tycks vara. Här diskuterar hon med miljödebattörer som varit med i 30 år.

Fjärilarna blir allt färre

På Kullaberg i Skåne har 45 procent av dagfjärilarna försvunnit under de senaste femtio åren. Totalt har fjärilsfaunan där minskat med en fjärdedel enligt en Läs mer…