Urskog viktig sänka

KLIMAT * Gammelskogar i norra Sverige är effektiva kolsänkor som lagrar stora mängder koldioxid. Två SLU-forskare, Micael Jonsson och David Wardle, visar i en ny studie att gamla skogar kan lagra mycket mer kol än yngre skogar. Frånvaro av skogsbränder under lång tid är en nyckelfaktor. Gamla skogar har också en artsammansättning som gynnar en ansamling av kol i marken. Kollagring i träden och växterna ovan mark hade liten betydelse.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i
Annons