Sverige som föregångare

Sverige som föregångare

Regeringen har givit Kemikalieinspektionen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett svenskt förbud mot bromerade flamskyddsmedel.

Bromerade flamskyddsmedel tillsätts material för att minska brandrisken. De återfinns i till exempel möbler, textilier, tv-apparater och datorer.

Dessvärre hittar man dem även i vår miljö, och halterna ökar. Det tyder på att de är långlivade och lagras i kroppen.

Lågbromerade flamskyddmedel anses farligast. De påverkar hormonnivåerna i sköldkörteln, orsakar levercancer hos möss, kan ge beteende-, inlärnings- och minnesstörningar med mera.

Men, som SNF även avslöjat i en studie av pilgrimsfalkens ägg, kan även högbromerade flamskyddsmedel – som tidigare ansågs relativt ofarliga – spridas och anrikas i näringskedjan. Det finns också studier som visar att de kan ge levertumörer på möss och påverka skelettbildningen hos foster.

Även i återvinningsprocesser kan medlen omvandlas till bromerade dioxiner, som är extremt giftiga, eller metylbromid, som förstör ozonlagret.

EU väntas förbjuda de bromerade flamskyddsmedlen PBB och PBDE i nya produkter från och med 2006 (jämte kvicksilver, kadmium, bly och sexvärt krom). Men det finns ett 70-tal föreningar av gruppen flamskyddsmedel. Och exempelvis Holland har redan – på egen hand och trots kritik från tunga EU-länder och industrin – redan infört förbud mot ett av medlen.

Här i Sverige har regeringen nyligen givit Kemikalieinspektionen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett svenskt förbud för bromerade flamskyddsmedel.

Man vill också utreda effekterna och möjligheten av att Sverige på egen hand förbjuder gruppen bromerade flamskyddsmedel.

– Sverige har i flera år varit starkt pådrivande för att få igenom en strängare kemikaliestrategi på EU-nivå. Vi har även länge drivit på för att förbjuda enskilda ämnen av flamskyddsmedel inom EU. Men vi anser att arbetet går alltför långsamt. Därför tycker vi nu att det är angeläget att pröva möjligheterna för ett nationellt förbud. Något land måste våga gå före och visa vägen, säger statsrådet Lena Sommestad.

Till årsskiftet ska Kemikalieinspektionen ha inventerat vilka flamskyddsmedel som används i Sverige och vilka av dessa som kan förbjudas.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i
Annons