Tydligare miljöregler för företag

INTERNATIONELLT – Riktlinjerna för företagens frivilliga miljöarbete är okända och fungerar dåligt. Det visar en undersökning av 33 av Sveriges 50 största företag.

Frö till något gammalt

De växer i gräset vid ödetorpet, eller gömmer sig som frön längst in i vindens skrymslen. Det går att föröka gamla utdöende kulturväxter.

Företag minskar sin klimatpåverkan

KLIMAT – Många företag arbetar idag frivilligt med att minska sin klimatpåverkan. SNF arbetar inom kampanjen Klimat.nu med att samla in frivilliga klimatåtaganden.

Miljöslitage

Att välja rätt däck är oerhört viktigt om man vill minska biltrafikens miljöpåverkan. Två tredjedelar av alla däck som säljs i Sverige innehåller högaromatiska oljor som sprids i stora mängder längs vägarna.

Motkraft på kemiområdet

KEMIKALIER – SNF och WWF har sökt medel från regeringen för att starta ett gemensamt internationellt kemikaliesekretariat. Regeringen stöder planerna med två miljoner kronor under 2003.

Dags att spräcka sopmyten

Myter är ofta lika seglivade som miljögifter. Som den om att vi sorterar helt i onödan, ”allt blandas ändå på samma sopberg”.

Johannesburg missat tillfälle

INTERNATIONELLT – mötet i Johannesburg var i mycket ett misslyckande. Man förhindrade att det togs flera steg bakåt, men mötet bjöd på få verkliga framsteg. SNFs samarbetspartners i Syd uttrycker frustration över att man står och stampar i så många frågor.

EUs jordbruk tar steg mot hållbarhet

JORDBRUK – Kommissionens förslag till reform för jordbrukspolitiken (CAP) leder åt rätt håll men når inte ända fram, anser SNF. Trots vissa förbättringar leder CAP fortfarande till alltför intensiv och miljöskadlig produktion

Sverige som föregångare

Regeringen har givit Kemikalieinspektionen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett svenskt förbud mot bromerade flamskyddsmedel.