Svårfångat kol

Skribent Anders Friström

KLIMAT * Koldioxidlagring är modeordet framför andra inom kraftindustrin. Kan man fånga in koldioxiden ur kolkraftverkens skorstenar och begrava den djupt ner i marken så skulle kolkraft plötsligt bli ett riktigt miljöbränsle. Det låter för bra för att vara sant, vilket det förmodligen inte heller är, enligt en ny rapport från internationella luftförorenings- och klimatsekretariatet, Airclim.

Ännu finns inga fungerande storskaliga anläggningar för att fånga och lagra koldioxid från kolkraftverk (ofta kallad CCS, Carbon Capture and Storage). Vattenfall öppnar nu en liten försöksanläggning på 30 MW vid Schwartze pumpe, ett brunkolskraftverk i östra Tyskland. Tidigast kring år 2025 beräknas tekniken vara kommersiellt tillgänglig och det tar sannolikt ytterligare ett par årtionden innan den blir allmänt spridd.

De olika tekniker som prövas är dyra. 80-90 procent av koldioxiden kan fångas in. Men investeringskostnaderna ökar samtidigt med 30-50 procent. Kolfångsten kan komma att kräva runt tio procent mer el och orsaka 21-27 procent högre bränsleförbrukning. Sammanlagt kan elpriset bli mer än dubbelt så högt.

– På den kostnadsnivån kommer vindkraft, solvärme och många biobränslen att vara billigare än kolkraft med infångning, och de är dessutom tillgängliga redan i dag, säger Fredrik Lundberg, en av författarna till rapporten.

När väl koldioxiden fångats in ska den transporteras till en lämplig lagringsplats och pumpas ner i tömda olje- eller gasfyndigheter. Lagret måste vara absolut tätt under lång tid. Även en mycket liten läcka kan leda till stora utsläpp, det handlar ju om väldiga mängder koldioxid som man vill lagra i berggrunden.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i