Sommarnattstankar

VINKLAT * Torka och översvämningar är allt större globala utmaningar. Mikael Karlsson funderar i sommarnatten över brist och överflöd.

Månljuset målar de röda vinbären i en märklig färg som saknar namn. Midnattens skuggor faller ur silverfärgade träd och buskar. Det gamla uthuset lyser som hämtat från ett tidigt foto, när det hyste redskap och tvätt, då när jordkällaren fylldes inför vintern och vattnet inte sällan tog slut. Så har det varit med brunnen också de två senaste somrarna i stugan, kanske sinar den igen om ett par veckor, om inte skyfallen fyller på.

Vi hushåller noga efter förmåga, med torrdass, bad i sjön och snålaste disk. Inte särskilt svårt egentligen. Om vattnet tar slut lånar vi av grannen någon dag. Sedan far vi hem. På den tid gården brukades gick det sällan att åka iväg till en vattenkran.

I Darfur är det snudd på omöjligt.

Där har tyranner och fattigdom medfört en tragedi som efter år av väntan fått även FNs säkerhetsråd att sluta gäspa. Nya studier från FNs miljöprogram UNEP visar att klimatförändringar med omfattande torka hör till konfliktorsakerna.

I Indien och Bangladesh är det tvärtom för blött. Tiotals miljoner har drabbats av svåra översvämningar, en tragedi som knappt blir en nyhet i Sverige. Också här bidrar klimatförändringar. I framtiden lär översvämningarnabli allt vanligare.

Problemen med för litet eller för mycket vatten är ett par grymma exempel i en hel serie globala utmaningar – över hälften av de ekotjänster som välfärden vilar på överutnyttjas på grund av människans resursslöseri.

Så vandrar tanken under månlampan ?

Någon kanske tror att funderingen landar i dåtida lösningar. Men historiskt sett har resursbesinning sällan haft hållbar utveckling som drivkraft.

I stugan i Rudskoga – där frågan saknar all allvarlig dimension – kan brunnen borras djupare, om man så vill. I det globala perspektivet är Jordklotet bara ett.

Lösningarna på dilemmat ligger i att söka sig framåt, med ny teknik, nya system, nya livsmönster. Vi behöver en omfattande modernisering, men på människans och naturens villkor. Det vore något nytt, det måste ske snart, det är fullt möjligt.

Sommarnatten är kort, förhoppningsvis också det globala slöseriets tidevarv.

Det ljusnar så sakteliga där ute ?


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Mikael Karlsson
Artikeln publicerades i