Snålt EU-bud på bordet

EU har nu presenterat sitt förhandlingsbud om hur mycket pengar man vill ställa upp med för utvecklingsländernas klimat­omställning. Till 2020 vill EU avsätta 2-15 miljarder euro per år till klimatanpassning, jordbruk, skogsskydd och förnybar energi. Det globala behovet uppskattas till cirka 100 miljarder euro. Mellan en fjärdedel och hälften tror EU-kommissionen kan finansieras med offentliga medel. Resten ska komma från en utökad global utsläppshandel och från u-länderna själva.

Samtidigt har FN-organet Desa (Department of Economic and Social Affairs) lagt fram en rapport som visar på ett finansieringsbehov på 350-420 miljarder euro om året för u-ländernas klimatomställning. Världsbanken har presenterat liknande siffror.

– Att EU inte är berett att i större utsträckning finansiera åtgärder i utvecklingsländerna är mycket provocerande och

kommer att dramatiskt minska chansen för ett framgångsrikt avtal i Köpenhamn, säger Niclas Hällström, klimatexpert på Naturskyddsföreningens kansli.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i