Säkra gränser för planeten

Säkra gränser för planeten

MILJÖ * En internationell forskargrupp har försökt sig på att definiera kritiska gränsvärden för planeten Jorden. Håller vi oss inom dem är vi på den säkra sidan. Men flera av gränsvärdena har redan överskridits med råge, andra ligger farligt nära gränsen.

Skribent Anders Friström

I en artikel i Nature presenterar de 28 forskarna, ledda av professor Johan Rockström vid Stockholm Resilience Centre, kvantifieringar av åtta gränsvärden (se diagrammet). För kemiska föroreningar och aerosoler i luften har man ännu inte kunnat fastställa några siffervärden.

– Mänsklighetens tryck på jordens miljö har nått en sådan nivå att plötsliga och allvarliga miljöförändringar inte längre kan uteslutas, säger Johan Rockström. För att vi ska vara på den säkra sidan måste mänskligheten hålla sig inom dessa givna ramar för planeten.

På tre områden överskrids de säkra gränserna redan i dag. Kolidioxidhalten i atmosfären ligger nu på 389 ppm och måste ner till 350 för att vi ska kunna undvika farliga klimatförändringar. Förlusten av biologisk mångfald är hundrafalt större än vad som är hållbart. Utsläppen av kväve i miljön från jordbruk och förbränning är 3,5 gånger större än det föreslagna gränsvärdet.

– Vi är nu på väg in i antropocen, en ny geologisk tidsålder där våra mänskliga aktiviteter hotar jordklotets förmåga till självreglering. Vi håller på att rycka vår planet ur det stabila tillstånd som rått under hela den föregående tidsåldern, holocen, säger Will Steffen, professor vid Australiens nationella universitet.

För ytterligare två gränsvärden, havsförsurning och uttunning av ozonlagret, finns väldigt lite utrymme kvar för fortsatta försämringar. Ozonlagret håller visserligen sakta på att återhämta sig, men vi ligger ännu farligt nära gränsvärdet. Försurningen av havet hänger samman med att cirka en fjärdedel av våra koldioxidutsläpp löses i havsvattnet där det bidrar till att sänka pH-värdet i världshaven. Försuras haven blir det gradvis allt svårare för kalkbyggande organismer som koraller och olika sorters plankton att bygga upp sina kalk­skelett, med allvarliga konsekvenser för havets ekosystem.

Hur kan man då använda dessa planetära gränsvärden?

– Det är viktigt att man inleder en diskussion om fler olika globala biokemiska processer utöver klimatet som påverkar mänsklighetens chans till överlevnad, säger Björn Nykvist, en av medförfattarna till studien. Att diskutera gränser kan vara ett sätt att sätta fokus på problemen. Det här är ett första försök att sätta upp gränser för vad naturen tål. Håller vi oss innanför dessa gränser kan mänskligheten fortsätta att utvecklas ekonomiskt och socialt.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i