Annons

Rapportera tjäder

MÅNGFALD * Hjälp forskarna att förstå mer om hur det moderna skogsbruket påverkar tjädern. Rapportera gamla tjäderspelplatser, har fåglarna kommit tillbaka när skogen växt upp igen?

Skribent Anders Friström

Hur drabbas tjädern, vår största skogsfågel, och dess spelplatser av det moderna skogsbruket? Innebär den minskade tillgången på gammelskog svårigheter för tjädern att finna lämpliga spelmiljöer? Biologen Göran Rönning har i många år studerat förändringar i tjäderbestånden och försökt svara på dessa frågor. Nu vill han ha hjälp att få in observationer om gamla tjäderspelplatser och hur miljön där har påverkats av skogsbruket. Hur många tuppar spelade där förr? Har spelplatserna påverkats av avverkningar i närheten? Har tupparna återvänt till gamla spelplatser när skogen växte upp igen och hur många år tog det? Tjäderspelplatser kan vara mycket gamla, med spel under mer än hundra år på samma plats. Ju mer man vet om äldre tiders spel, desto lättare är det att jämföra med dagens situation.

Kontakt: Göran Rönning, 0243-12660.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i