Annons

Litteratur till naturen

Naturen tilltalar, söker oss i jubel eller skrän från skyn, i susande lövverk eller tigande gran. Naturen avlockar människan svar, hon vill själv söka uttryck, besvara och bevara, påvisa och värna.

Bevara barnens skogar

VINKLAT * Barn som är mycket ute i skogen blir gladare och friskare, men de tätortsnära vardagsskogarna naggas hela tiden i kanten av de växande tätorterna. Varför finns det inte plats för barnens skogar i samhällsplaneringen?

Kärnavfallsfrågan inte löst

UPPDRAGET * Kärnkraftsindustrin anser att den snart är redo att välja plats för ett slutförvar för använt kärnbränsle, vid något av kärn­kraftverken i Forsmark eller Oskarshamn. Kärnavfallsfrågan är inte alls löst hävdar Naturskyddsföreningen i Uppsala län. Cecilia Carlqvist är länsordförande

Här finns glöden

– Visst är det bra med ett starkt kansli men det är medlemmarna ute i landet som är själen i föreningen.
Det säger Bengt Eriksson som reste land och rike kring och agerade startmotor för nya kretsar 1979-1997.

Rapportera tjäder

MÅNGFALD * Hjälp forskarna att förstå mer om hur det moderna skogsbruket påverkar tjädern. Rapportera gamla tjäderspelplatser, har fåglarna kommit tillbaka när skogen växt upp igen?

Tidningsevolution

I begynnelsen var björnen. Det som skulle bli Sveriges största natur- och miljötidning började som ett enkelt sextonsidigt A5-häfte med en enda bild: en tecknad björn i vinjetten.

Vindkraft före ny kärnkraft

MILJÖPOLITIK * Allianspartiernas överenskommelse om klimat- och energipolitiken öppnar för ny kärn­kraft. Men det är inte säkert att det verkligen blir några nya reaktorer, ekonomin får avgöra.

Uppåt längs Vojmån

ENERGI * Den 16 november förra året stod det klart att miljövännerna vunnit striden om Vojmån i Vilhelmina. 53 procent av Vilhelminaborna ville ha kvar älven som den var. Hur är stämningen nu?