Räddad skog och blyfri färg

Räddad skog och blyfri färg

MEDLEMSNYTT * Från skydd av skog i Änokdeltat till stopp för blyade färger i Nepal. Naturskyddsföreningen arbetar både lokalt och globalt. Här ett axplock av vad vi uträttat under våren 2015.

ELFENBENSKUSTEN:

Eko i Afrika

Afrikanska unionen inleder en satsning på ekologiskt jordbruk. Beslutet kommer efter påtryckningar från Naturskyddsföreningens sam-arbetspartners i Östafrika. Till att börja med skapas en plattform för utveckling av det ekologiska jordbruket.

ECUADOR:

Träsken skyddas 

Regeringen i Ecuador har beslutat att naturområden som ägs gemensamt av bybor ska omfattas av ett nationellt naturskydd. Det innebär att exploateringen av många mangroveområden vid kusten hejdas. Naturskyddsföreningen har tillsammans med sin lokala partner C-Condem kämpat länge för denna lag som gör det möjligt för byar att slippa tvångsförflyttningar och att bedriva ett hållbart småskaligt fiske i stället för att gräva om kusten till räkodlingar.

SVERIGE:

Rekord i klädbyten

På 109 platser i Sverige ordnades ­klädbytardagar i april. Bara i Göteborg samlades 2000 bytare. Idén har nu spritt sig till Danmark, Norge och Finland. Dessutom vill arrangörerna av FN:s klimatmöte i Paris i december att Naturskyddsföreningen ordnar klädbyten också där.

NEPAL:

Stopp för blyfärg

Målarfärg i Nepal ska inte längre få innehålla bly, en tungmetall som kan skada nervsystemet. Detta sedan den nepalesiska organisationen Cephed lyckats få till en lagstiftning som ställer samma miljökrav på bly i färger som i USA. Framgången har blivit möjlig tack vare ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Cephed. Stödet förmedlas i fortsättningen via Ipen, en internationell organisation som bekämpar miljögifter.

NORRBOTTEN:

Räddad skog 

Ägaren ville hugga. Skogsvårdstyrelsen samtyckte. Det var bara det att skogen klassades som en av de mest värdefulla i landet. Natur-skyddsföreningen förde ärendet om skogen i Änokdeltat i Lule älvdal ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen. Där fastslogs det att avverkningen skulle stoppas.

UTBILDNING:

Friluftsliv i skolan

Är du lärare eller fritidspedagog? För dig erbjuds under hösten en tvådagars kurs i friluftsliv. Moment som allemansrätt, att göra upp eld, utematlagning, fiske och samarbete i naturen ingår. Utbildningen utgår från läroplanen. Kursen hålls i Göteborg, Falköping, Forshaga, Trollhättan, Södertälje, Norrköping, Halmstad och Örebro. Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Naturskoleföreningen samarrangerar. www.naturskyddsforeningen.se/mer-friluftsliv-i-skolan

NATURVÅRD:

Hopp för vitryggen

Våren 2014 var första gången på 19 år  som den vitryggiga hackspetten häckade och fick ungar vid nedre Dalälven. Det var en stor seger för Naturskyddsföreningens långsiktiga arbete med att rädda en akut hotad art, det finns bara tolv individer kvar i Sverige. Vitryggen vill ha lövrika skogar, en livsmiljö som nästan försvunnit. Vitryggen är en paraplyart. Trivs den gör väldigt många andra arter det också. Vi jobbar hårt för att hitta, bevara och återskapa dessa skogar. Hjälp oss gärna.

www.naturskyddsforeningen.se/vitrygg

SVERIGE:

307 holkar

307 fågelholkar tillverkades till Naturskyddsföreningens tävling i år. Vinnare blev Emil Zadworny, klass 9 A i Sjöängsskolan i Älvsjö. Publiken valde en holk som hörde till de mer naturnära och funktionella. Drygt 7 600 personer röstade.

GOTLAND:

Bunge ett steg närmare skydd

Skogen i Bunge på Gotland har rört sig i riktning mot ett definitivt skydd. Detta sedan Mark- och miljödomstolen beslutat att den pågående rättsprocessen får vila i väntan på att regeringen ska ges tillfälle att besluta om Natura 2000-skydd av området. Naturskyddsföreningen har överklagat domstolens beslut att ge företaget tillstånd att bryta kalk i det känsliga området.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Carl Axel Fall
Artikeln publicerades i