Prisbelönad för arbete med gammelskog

Prisbelönad för arbete med gammelskog

FÖRENINGEN * För arbetet med att bevara gammelskogar har den ideella stiftelsen Ett klick för skogen prisbelönats av Naturskyddsföreningen.

Under en längre utlandsvistelse väcktes lusten. Efter att ha bott i städer med parker som enda lungor fick de nog. Jenny Strand och Ann Rask bestämde sig för att bevara gammelskogarna. Den djupa skogen där de ridit som barn var nu hotad och på många ställen tornade vidsträckta kalhyggen upp. Ungdomsvisioner om naturvård återupptogs och snart etablerade de stiftelsen Ett klick för skogen.

Stiftelsens mål är att köpa gammelskog som statliga myndigheter inte klarar av att skydda och därför riskerar att avverkas. I dag går mycket gammelskog förlorad eftersom Länsstyrelser, Skogsstyrelsen och kommuner har brist på pengar.

Vem som helst kan lättvindigt delta genom att gå in på stiftelsens hemsida och med ett snabbt klick hjälpa till att samla. Klicket är gratis och i stället bidrar sponsorer med en liten slant för varje person som medverkar.

I juli 2005 köpte stiftelsen sitt första skogsområde. 70 hektar av den biologiskt värdefulla Årrenjarkas gammelskog, tio mil väster om Jokkmokk räckte pengarna till. En skog som annars hade blivit avverkad är nu bevarad för eftervärlden. Och avsikten är att freda många fler områden.

UNDER NATURSKYDDSFÖRENINGENS riks¬konferens i Luleå fick stiftelsen ta emot det naturvårdspris som föreningen i Norrbotten delar ut.

– Det här är ett jättefint pris som kommer att stärka förtroendet för oss. Om allt går som planerat kommer vi snart att köpa skog även i södra Sverige. Den här skogen behövs i hela landet, både för den biologiska mångfalden men också för människorna, säger Jenny Strand.

I dag, tre år efter starten har över 1,6 miljoner kronor samlats in.

Det finns ett akut behov av att bevara den gamla naturskogen. Trots att en stor del av Sverige är täckt av skog är det en beklämmande liten del som kan kallas gammelskog och på dessa fem procent av den totala skogsarealen lever många rödlistade arter som inte klarar trycket från ett modernt skogsbruk. Och trots att de äldre skogarna klassas som nyckelbiotoper, områden där många sällsynta arter lever, är de inte automatiskt skyddade utan stora delar avverkas för att sedan säljas till sågverk och pappersbruk som inte är miljöcertifierade.

– Det är så sorgligt när arter dör ut, för framtiden. Vi måste arbeta för att kunna visa kommande generationer den djupa skogens lavar och unika djurliv, säger Jenny Strand.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Jessica Engström
Artikeln publicerades i