Annons

Potatis utan gift

EKO * Finns det ekologiska sätt att bekämpa bladmögel på potatis? Vilka däggdjur lever i parförhållanden? Läs svaren på dessa och andra frågor i Eko.

Lämna rådjurskid i fred

Under loppet av mindre än en vecka såg jag tre unga rådjur. Ett sprang bort efter att jag tagit kort. Detta djur var tydligen mycket spänt (hade öronen platt på huvudet). Men två andra låg kvar, fast de såg mig. Som en hund som ligger och har det skönt (se bilden). Jag kunde klappat dom. Är detta normalt eller är de sjuka?

Atto Rottier, Havstensund

SVAR: En rådjursget kan föda 1-3, sällan fyra kid. Kiden kan gå efter en timme och inom cirka åtta timmar söker de upp en egen lega i skydd av växtligheten. Under det första dygnet efter födseln har geten nära kontakt med kiden, sen återkommer hon 3-6 gånger per dygn för att ge di och slicka dem. Kiden kan följa med geten ett par hundra meter efter besöket och söker sedan en ny lega i närheten av henne. Strategin för att överleva de första veckorna är att ligga stilla vad som än händer. Rör de sig har rovdjur lättare att känna vittring eller se rörelser. Därför är det viktigt att inte gå nära kiden, då ökar risken för att de ska bli upptäckta. Den första tiden är kiden skyddstecknade med ljusa fläckar (som på din bild), sen blir de mer enfärgade.

II

Potatis och mögel

Finns det något ekologiskt alternativ för att bekämpa bladmögel på potatis?

Anna Gustafsson, Stenungsund

SVAR: Det är vanligt att potatisodlingar drabbas av potatisbladmögel som medför en sämre tillväxt och därmed en lägre skörd. Så länge bladmöglet finns kvar på blasten är även risken stor att svampen ska sprida sig till potatisknölarna och orsaka så kallad brunröta, som ofta leder till att hela skörden går till spillo. I Sverige är potatisen den mest besprutade jordbruksgrödan och i genomsnitt besprutas svensk potatis 7,5 gånger under en växt­säsong. I ekologisk odling tillåts inte kemiska bekämpningsmedel utan i stället används flera odlingstekniska åtgärder. Här är några tips för dig som vill minska skadetrycket från bladmögel på din egna potatisodling;

1. Odla inte potatis oftare än vart fjärde år på samma plats. Genom att variera ­grödorna från år till år minskar risken för att sjukdomar ska föras vidare till nästa års odling.

2. Välj tidiga och motståndskraftiga sorter. Undvik sorterna Bintje och King Edward som har dålig resistens mot bladmögel.

3. Ha stora radavstånd och kupa plantorna väl. Då luftas plantorna och skadetrycket minskar.

Mera fakta finns i vår rapport Potatis och bekämpningsmedel här.

EE

Par bland djur

I en DN-intervju säger en kvinna att djur inte lever i par och att bara människor vill para ihop sig. Hon undrar varför människorna är så udda. Visst lever väl många djur i par? Särskilt fåglar som till exempel svanar, kråkor och pingviner. Men bland däggdjur kände min man och jag bara till vargar. Finns det fler däggdjursarter som lever i par i Sverige?

Anna Zetterström

SVAR: Bara några få procent av världens däggdjur bildar par. Två andra svenska exempel är räv och fjällräv. En amerikansk forskare, Larry Young, har genom sina studier av den monogama präriesorken visat att det är kopplat till gener som hänger ihop med hur hormonerna vasopressin och oxytocin tas upp i hjärnan. Svenska forskare har funnit belägg för att samma system finns hos människan. Män med en genvariant som ger mindre vasopressin till hjärncellerna hade i en studie i genomsnitt svagare band till sin partner.

II

Svirrande ljud

Vad är det för djur vi hör på kvällspromenader om våren? Med ett intensivt, metalliskt svirrande ljud som närmar eller avlägsnar sig. Låter som hård vind i en metalltråd. Vi tittar omkring oss men ser inget, hör bara ljudet.

Inger Björk, Mora

SVAR: Det finns några olika fåglar och insekter som har ett läte som liknar din beskrivning. Enkelbeckasin, morkulla, nattskärra och bergscikada. Bergscikadan är inte funnen norr om Uppland. Nattskärran spelar från en upphöjd plats, när den byter läge kan det låta som om ljudet varierar i intensitet, likt en motor på två växlar. Återkommer från övervintringen i början av maj. Morkullan flyger i sin spelflykt i skymningen under april/maj. Locktonen från hanen kan liknas vid ett knispande eller knorpande ljud. Enkelbeckasinen spelar under april/maj. Den störtdyker med utbredda stjärtfjädrar, vilket frambringar ett brummande, bräkande läte. Jag skulle gissa på enkelbeckasin. Gå gärna in på vår hemsida och lyssna på lätet.

II

Schyst märkning?

Jag har en fråga angående märkningen »Rainforest alliance« som en del livsmedelsproducenter har på sina produkter, till exempel Lipton och Chiquita. Förstår att det är en organisation som certifierar företag, men skulle vilja veta mer om det från en objektiv källa. Är det ett bra val för mig som konsument när det kanske inte finns Krav- eller rättvisemärkt att tillgå?

Anna Rosenqvist, Bjärred

SVAR: Rainforest Alliance är inte en ekologisk märkning, märkningen betyder att produkterna är producerade enligt god jordbruksed inom konventionell odling. Rainforest Alliance är snäppet bättre än konventionell odling. Man skall dock vara medveten om att god jordbrukssed inom konventionell odling kan innebära stora mängder kemiska bekämpningsmedel.

Krav­märket står för ekologisk odling, det odlingssystem som kommit längst på vägen mot ett hållbart jordbruk. Insatsmedel tillåts i mycket liten skala. De medel som är tillåtna är såpor, oljor, växtbaserade extrakter och icke genmanipulerade svampar och bakterier. Inga kemiska bekämpningsmedel är tillåtna. Odlarna gynnar träd, fåglar, insekter och andra djur som hjälper till att hålla skadeinsekter borta. Kompost och naturliga mineraler ersätter konstgödsel. Vi rekommenderar konsumenter att fråga efter och köpa Kravmärkta eller ekologiska produkter. Är produkterna dessutom Rättvisemärkta är det förstås ännu bättre.

EE

Städa igelkottsbo?

Jag har byggt ett igelkottsbo till vintern och undrar om det ska städas som man gör med fågelholkar. Om det bör städas, när är det i så fall lämpligt? Jag vill ju inte köra ut en eventuell hona med ungar som dröjer kvar, och inte heller störa en kotte som börjat boa in sig under hösten.

Anders Stenström, Tenhult

SVAR: Igelkotten ligger i dvala under vintern och sover mellan oktober till april. När lufttemperaturen är cirka 15 grader vaknar igelkotten. Igelkottar parar sig i april-maj, honan föder ungarna mellan juni och augusti. Till sommarboet drar hon ihop torrt gräs, torra löv och mossa som placeras under en tät buske. Förlorar de första kullen kan de para sig igen och få en ny kull på sensommaren men chansen är liten att ungarna hinner bygga upp en fettreserv så att de kan klara vintern. En bra tid att städa ett konstgjort igelkottsbo är i september innan övervintringen. Läs mer om igelkotten på sidorna 26-29 och på vår hemsida.

II

Försäkringar och etik

Naturskyddsföreningen har ju börjat miljömärka försäkringsbolag, bland andra Folksam. Det är känt att Folksam har haft aktier i Lundin Oil (som de nu förvisso säljer, men fanns då de certifierades). Hur tänker man kring det? I mina ögon rimmar det illa med de värderingar jag trodde föreningen stod för.

Dag Strömqvist, Stockholm

SVAR: Viktig fråga! Det tycker också Naturskyddsföreningen som sedan tio år tillämpat etiska krav för sin egen kapitalförvaltning. Det innebär så kallat negativ screening för till exempel vapen, kol, kärnkraft och positivt urval för särskilt bra företag. För ett år sedan presenterade föreningen kriterier för Bra Miljöval sakförsäkringar för bilar, ­villor och fritidshus. Där finns krav på miljö­prestandan hos de försäkringar som miljömärks och några krav på företaget som säljer dem. Förutom krav som att skador repareras med bra produkter och att ersättningsbilar ska vara miljöbilar tillämpas också föreningens policy på hur premierna för de miljömärkta försäkringarna får förvaltas. Folksam Sak hade inte aktier i Lundin Oil när deras försäkringar godkändes. Det innehavet ligger i ett annat bolag och är finansierat av andra försäkringsprodukter än de miljömärkta.

Caroline Hopkins, handläggare Bra Miljöval Bil- och småhusförsäkring

Biogas ska det vara

I förra numret av SN skrev jag att fordonsgas är en blandning av naturgas och fossilgas. Som så många påpekat var det helt fel. Naturgas är fossilgas. Den schysta gasen heter biogas.

Carl-Axel Fall


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i