Vinnare av Årets tidskrift 2022 & Publishingpriset 2022

Pilgrimsfalk:Världens snabbaste fågel

Pilgrimsfalk:Världens snabbaste fågel

NATURENS ABC * Nu kan pilgrimsfalken återigen ses jaga vid gamla falkberg. Detta tack vare Naturskyddsföreningens projekt som har värnat arten i fyra årtionden.

Skribent Anders Friström

Från att ha varit i det närmaste utrotad i vårt land har nu pilgrimsfalken börjat komma tillbaka till falkbergen i sydvästra och norra Sverige. 

Det främsta hotet mot pilgrimsfalken kom från DDT och liknande bekämpningsmedel som anrikades i näringskedjorna. Det ledde till höga gifthalter i falkarna vars ägg fick allt tunnare skal. 1975 fanns bara 15 par i hela Sverige och inte en enda lyckad häckning konstaterades. I dag finns minst 375 par och ökningen fortsätter. Projektet arbetar bland annat med inventering av häckningar, skydd av boplatser och avel. Falkungar föds upp i fångenskap och sätts ut på lämpliga falkberg strax innan de är flygfärdiga. Avelsanläggningen finns på Nordens ark i Bohuslän.

Snabb jägare

Pilgrimsfalken, världens snabbaste fågel, är en högt specialiserad jägare som dyker ned mot sina byten i en fart av uppemot 320 kilometer i timmen eller mer. En vanlig jaktmetod är att passera tätt intill bytet och slå det medvetslöst med knutna klor. Vanliga byten är duvor, skrattmåsar, starar eller trastar. Hannen är stor som en kråka och honan som en korp, honan kan därför fånga större byten.

Klipphäckare

Häckningen sker helst direkt på hyllor i höga klippstup, gärna ovanför vatten. I april läggs två till fyra ägg och en månad senare kläcks de. Sedan tar det runt sex veckor för ungarna att bli flygfärdiga och lämna boet. Efter ytterligare några veckor slutar föräldrarna att mata dem och ungfåglarna sätter av söderut mot övervintringsplatserna. Vintern tillbringas gärna i hamnstäder söderut där falkarna kan leva gott på måsar, kajor och duvor.

Berguven, som också häckar i branta berg, kan vara en fara för falkungarna, liksom mård, mink och räv. Falkarna är känsliga för mänskliga störningar under häckningsperioden, från bland annat klättrare och friluftsliv. Vindkraftverk och mobilmaster som placeras på falkbergen har också blivit ett problem för flygande falkar.

Falkögon

Pilgrimsfalkar har väldigt bra syn, näthinnans utformning gör att de har i det närmaste kikarseende. Näbben är utformad för att snabbt döda bytena med ett kraftfullt bett i nacken som bryter av halskotorna.

Högst upp i näringskedjan

Jakt på falkar är, liksom äggsamling, förbjuden sedan länge. Många av de miljögifter som hotade arten är också förbjudna och minskar i miljön. Äggskalen är nu bara cirka fem procent tunnare än normalt. Men nya miljögifter som också anrikas i näringskedjorna, exempelvis bromerade flamskyddsmedel, kan bli ett nytt hot i framtiden. Störningar på häckningsplatsen är fortfarande ett problem, men i rödlistan har arten flyttas ned från ”akut hotad” till ”sårbar”.

 


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i