Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

Annons

Orättvisa reseavdrag

RESOR * Dagens skatteavdrag för resor till och från jobbet gynnar bilresande. Den som gör avdrag för bil får dra av ett bestämt belopp per mil. Den som gör avdrag för kollektivtrafik får istället dra av för det sammanlagda biljettpriset. För cykel medges endast ett avdrag med 250 kronor per år. I praktiken är det främst bilpendlare som kan använda avdragsmöjligheten.

– Reseavdragen är orättvisa. De är en del i en djungel av snedvridande styrmedel som motverkar kollektivtrafiken och drabbar miljön, säger Jens Forsmark, handläggare på SNFs kansli.

Fusket är omfattande eftersom systemet är svårkontrollerat. Skatteverkets undersökningar visar att närmare hälften av antalet avdrag är felaktiga. Fusket kostade år 2003 statskassan cirka 1,4 miljarder kronor i förlorade skatteintäkter. Totalt gjordes reseavdrag för sammanlagt 12,3 miljarder kronor, varav hälften i storstadsområden med god kollektivtrafik. Bara en tiondel av de reseavdragen gjordes i glesbygdslän.

– SNFs krav är att avdraget ska utformas lika för bil och kollektivtrafik. Det naturliga vore att göra som Norge och Danmark redan gjort och basera avdraget på avståndet mellan bostad och arbete i stället för hur många mil man kör i bil. Avdragen kan dessutom utformas så att de till skillnad mot i dag inte missgynnar glesbygden, konstaterar Jens Forsmark, handläggare på SNF.

SNF har genomfört en namninsamling för att förändra reseavdragen. Budskapet var: ”Hej Pär Nuder, ge mig lika mycket tillbaka på skatten när jag åker buss som när jag åker bil.” Över 1 000 namn överlämnades till finansdepartementet vid en uppvaktning i februari.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i